temper jelentése magyarul a szótárban

Összesen 160 jelentés felelt meg a keresésnek. temper magyarultemper meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentése
Többes száma: tempers
Példamondatok
I lost my temper. = Elvesztettem a hidegvéremet.
Ige
A szó gyakorisága:A temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentéseA temper gyakorisága, jelentése
Ragozás: to temper, tempered, tempered
Inges alak: tempering
E/3: tempers
Példamondatok
I tempered my tongue. = Mérsékeltem a nyelvem.

temper jelentése kifejezésekben

ill temper

nehéz természet
rossz hangulat
rossz kedv
rossz természet
összeférhetetlen természet

even temper

higgadt kedély
kiegyensúlyozott kedély

warm temper

heves természet
hirtelen természet
lobbanékony természet

quick temper

hirtelen természet
ingerlékenység
lobbanékony természet

short temper

lobbanékony természet
türelmetlen természet

outbreak of temper

dühkitörés

to be in a very good temper

jókedvű

to refer ill temper to indigestion

rosszkedvet emésztési zavarokra vezet vissza

tempera

tempera
temperafesték

tempered

híg
kevert
kimért
lágyított
megdolgozott
megeresztett
temperált
vmilyen kedélyű
vmilyen természetű
vízzel kevert

temperer

agyagkeverő gép
keverő munkás
koh hőkezelő munkás

temperate

mérsékelt

tempering

acélnemesítési eljárás
koh hőkezelés
lágyítás
megeresztés
olajfürdős temperálás
vízedzés

temperish

hirtelen haragú
lobbanékony

temperance

alkoholtól tartózkodás
antialkoholizmus
mérséklet
mérsékletesség
mértékletesség
mértéktartás
önmegtartóztatás

temperless

higgadt, nyugodt természetű
koh nem lágyított, edzett
nem ingerült, dühös
zene hangsor

tempersome

haragos, dühös, mérges természetű
forrófejű
hirtelen haragú

temperament

alkat
heves vérmérséklet
kedély
szenvedélyes vérmérséklet
temperamentum
természet (emberi)
tüzes vérmérséklet
vérmérséklet

temperately

mérsékelten

temperative

mérséklő

temperature

hőmérséklet

temperamental

heves
szeszélyes
temperamentumos

temperateness

higgadtság
mértékletesség

temperamentally

alkatilag
vérmérsékleténél fogva

temperature below normal

rendesnél alacsonyabb hőmérséklet

attemper

alkalmaz (vmhez)
egybehangol (vmvel)
lecsillapít
mérsékel

retemper

újra edz

untemper

kilágyít
meglágyít

contemper

gyengít
hozzákeveréssel
vegyítéssel

mistemper

elront kedvet, hangulatot
rossz célra céloz

untempered

kegyele
keveretlen
rosszul kevert

attemperate

hőmérsékletet
mérsékel

distempered

zavaros
zilált

intemperate

féktelen
gátlástalan
iszákos
mértéktelen
részeges
zabolátlan

attemperator

hőmérséklet-szabályozó készülék

bad-tempered

zsémbes
zsörtölődő

distempering

falfestés
mészfestés
temperafestés
vakolatfestés

hot-tempered

heves
hirtelen haragú
indulatos
ingerlékeny

intemperance

alkoholizmus
féktelenség
iszákosság
mértéktelenség
részegesség
zabolátlanság

quick-tempered

hirtelen haragú
lobbanékony