still jelentése magyarul a szótárban

Összesen 118 jelentés felelt meg a keresésnek. still magyarulstill meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentése

still képe

still jelentese magyarul
még
további
Példamondatok
Do you still love me? = Szeretsz még engem?
Melléknév
A szó gyakorisága:A still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentése
Középfoka: stiller / more still
Felsőfoka: the stillest / the most still
Példamondatok
I stayed quite still, watching for my chance. = Nyugodt maradtam, vártam a lehetőséget.
Főnév
A szó gyakorisága:A still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentése
Többes száma: stills
nyugalom
Példamondatok
Anteac held herself still, but Luyseyal pointed a finger at Leto. = Anteac megőrizte nyugalmát, de Luyseyal ujjával Letóra mutatott.
Ige
A szó gyakorisága:A still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentéseA still gyakorisága, jelentése
Ragozás: to still, stilled, stilled
Inges alak: stilling
E/3: stills
lepárol

still jelentése kifejezésekben

still less

még kevesebb
még kevésbé

still more

még inkább

still pack

talon

still vines

nem gyöngyöző borok
nem habzó borok
nem pezsgő borok

still water

állóvíz

still picture

állókép

still projector

diavetítő

still I shall go

ennek ellenére el fogok menni
mégis el fogok menni

still small voice

lelkiismeret hangja
lelkiismeret szava

still waters run deep

lassú víz partot mos

to sit still

mozdulatlanul ül

to keep still

csendben marad
nyugodtan marad

to stand still

megáll
nem halad
nem mozog
nyugodtan marad

as still as death

csendes, mint a sír
néma, mint a sír

as still as still

teljesen mozdulatlanul

cement still unset

még meg nem kötött cement

he is still asleep

még mindig alszik

as still as the grave

csendes, mint a sír
néma, mint a sír

in the still of the night

az éjszaka csendjében

there is no standing still

aki nem halad, visszafejlődik
az életben nincs megállás

they are still in the green

még nagyon fiatalok

I have still 20 forints to get

még 20 forintot kapok
még jár nekem 20 forint

the matter is still in abeyance

a dolog még függőben van
az ügy még függőben van

this horse is still a bit green

ez a ló még nincs kellőképpen betörve

to establish still closer links

szorosabbra fűzi a kapcsolatokat

to keep a still tongue in one's head

befogja a száját
hallgat

will you still be here when I return?

itt leszel még, amikor visszajövök?

he woke to find the lamp still burning

mikor felébredt, a lámpa még mindig égett

he is tall enough but his brother is still taller

ő is elég magas, de a bátyja még magasabb

stilly

csendes
csendesen
halkan
nyugodt

stiller

vérzéscsillapító szer

stilling

emelvény
szárítókemencében edényáruk számára
tartóállvány
állvány
ászokfa

stillness

csend
nyugalom

still-born

halva született
kudarcot vallott

still-room

kamra
pálinkafőző

still-birth

halva született magzat
halva születés
halva szülés

stillicidious

cseppekben hulló

distiller

pálinkafőző

distillate

desztillátum
párlat

distillery

szeszfőzde