standing jelentése magyarul a szótárban

A standing a stand ige inges alakja is.
Összesen 145 jelentés felelt meg a keresésnek. standing magyarulstanding meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A standing gyakorisága, jelentéseA standing gyakorisága, jelentéseA standing gyakorisága, jelentéseA standing gyakorisága, jelentéseA standing gyakorisága, jelentése
Többes száma: standings

standing down

visszalépés
Példamondatok
This is a good standing. = Ez egy jó helyzet.

stand jelentése magyarul a szótárban

A standing a stand ige inges alakja is.
Összesen 145 jelentés felelt meg a keresésnek. stand magyarulstand meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A stand gyakorisága, jelentéseA stand gyakorisága, jelentéseA stand gyakorisága, jelentéseA stand gyakorisága, jelentéseA stand gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to stand, stood, stood
Inges alak: standing
E/3: stands

standing képe

standing jelentese magyarul
áll
feláll
Példamondatok
I can hardly stand. = Alig állok a lábamon.
He edged back, and let Reg stand up and sit on a chair. = Hátrább lépett, hagyta, hogy Reg felálljon, és leüljön egy székre.
The sergeant makes them stand in a row against the wall and hold up their plates. = Az őrmester sorba állítja őket, szembe a fallal, feltartott kezükben a tányérjuk.

standing jelentése kifejezésekben

standing army

állandó hadsereg
állandó zsoldos hadsereg

standing bolt

állványcsavar
ászokcsavar anyával

standing cabs

állomáson álló taxik

standing down

visszalépés

standing form

állószedés

standing gear

állandó kötélzet

standing joke

hagyományos tréfa
jól ismert tréfa
állandóan ismételt tréfa

standing jump

helyből ugrás
összetett lábbal ugrás

standing pier

közbenső pillér

standing room

állóhely

standing type

állószedés

standing bevel

síkok által bezárt tompaszög
vonalak által bezárt tompaszög

standing block

állócsiga

standing order

folyamatos rendelés
állandó rendelés

standing place

állóhely

standing price

rögzített ár

standing toast

állva elmondott pohárköszöntő

standing water

állóvíz

standing ground

állékony kőzet

standing matter

állószedés

standing orders

házszabályok
képviselőházi házszabályok
ügyrend

standing pulley

állócsiga

standing timber

erdőállomány

standing barrage

merev zárótűz
tűzfüggöny
zárótűz

standing measure

felállított mérték
állómérce

standing rigging

állandó kötélzet

standing expenses

kezelési költség
rezsiköltségek

standing locution

állandósult szókapcsolat

standing committee

állandó bizottság

all standing

csarnakolás nélkül
leszerelés nélkül
minden jó állapotban

class standing

magaviselet és általános előmenetel
osztályhelyzet
általános tanulmányi előmenetel

credit standing

hitelképesség

of good standing

hitelképes
jó hírű
köztiszteletben álló
tekintélyes

of high standing

magas rangú
magas állású

of long standing

bevált
régi

financial standing

hitelképesség

person of standing

magas rangú személy
tekintélyes személy

to be left standing

meghagyják
meghagyják a helyén

free standing exercise

műszabadgyakorlat

to keep one's standing

tartja a pozícióját