square jelentése magyarul a szótárban

Összesen 190 jelentés felelt meg a keresésnek. square magyarulsquare meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentése
Középfoka: squarer
Felsőfoka: the squarest
egyenes

square refusal

kerek visszautasítás

square meal

kiadós étkezés
Példamondatok
Behold this multitude of moveable square cards. = Nézd ezt a töméntelen mozgatható négyzetes kártyát.
Ige
A szó gyakorisága:A square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentéseA square gyakorisága, jelentése
Ragozás: to square, squared, squared
Inges alak: squaring
E/3: squares
Példamondatok
I squared this wood. = Négyszögletesre formáltam ezt a fát.

square jelentése kifejezésekben

square game

négyesben játszható játék

square mile

négyzetmérföld

square root

négyzetgyök

square rule

derékszögű vonalzó

square dance

francia négyes

square meter

négyzetméter

square measure

területmérték

square brackets

szögletes zárójel

dead square

holt felület
kihasználatlan felület
pontos négyzet

on the square

becsületesen
derékszögben

recess square

mélyített négyzet

to square off

bokszállásba helyezkedik
derékszögben lemunkál
négyoldalúra kifarag

to make square

kiegyenlít

to square away

bokszállásba helyezkedik
rendbe rak
rendbe tesz

fair and square

méltányos és igazságos
méltányosan és igazságosan
tisztességes
tisztességesen

ciphering square

rostély

to square timber

gerendát ácsol

to square matters

rendezi az ügyeket

to square up to sy

bokszállásba helyezkedik
verekedni készül

to square the yards

vitorlarudakat rendes helyükre fordít

to bring to a square

négyzetre emel

to square the circle

négyszögesíti a kört

to square up with sy

elszámol vkivel

can't you square him?

nem tudnád vele valahogyan elintézni?

to get square with sy

elszámol vkivel
leszámol vkivel

to play a square game

becsületesen jár el
korrektül cselekszik
korrektül játszik
szabályok szerint cselekszik
szabályok szerint játszik

to square one's elbows

bokszállásba helyezkedik
verekedni készül
verekedő állásba helyezkedik

to square one's shoulders

bokszállásba helyezkedik
kihúzza magát
verekedni készül
verekedő állásba helyezkedik

to square accounts with sy

elszámol vkivel
leszámol vkivel

piece that fits dead square

tökéletesen illeszkedő darab

a square peg in a round hole

nem megfelelő beosztású ember
nem megfelelő munkakörű ember

to square the edge of a board

deszkát leszélez

to square a sketch for enlargement

nagyítandó rajzot kockákra oszt
vázlatot kockás papírra visz át (nagyításhoz)

to square sg with one's conscience

összebékít vmit lelkiismeretével
összeegyeztet vmit lelkiismeretével

the statement does not square with the facts

az állítás nem fedi a tényeket

to square one's practice with one's principles

elvei szerint cselekszik
elvei szerint jár el
gyakorlatban is követi elveit

to square one's theories with ascertained facts

elméleteit bizonyított tényekkel összhangba hozza

squarely

becsületesen
derékszögben
egyértelműen
nyíltan
szembe
szemben

squareman

kőfaragó
skót ács

squarehead

tökfejű
svéd (az I. világháború idején)