slack jelentése magyarul a szótárban

Összesen 224 jelentés felelt meg a keresésnek. slack magyarulslack meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentése
Középfoka: slacker
Felsőfoka: the slackest
Példamondatok
You have been slack and inattentive. = Hanyag vagy és figyelmetlen.
Határozószó
A szó gyakorisága:A slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
Ige
A szó gyakorisága:A slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentéseA slack gyakorisága, jelentése
Ragozás: to slack, slacked, slacked
Inges alak: slacking
E/3: slacks

slack lime

meszet olt
Példamondatok
The flights slacked. = A járatok csökkentek.

slack jelentése kifejezésekben

slack sea

mozdulatlan tenger

slack lime

kalciumhidroxid
mésztej
oltott mész

slack oven

gyenge tűz
középmeleg sütő
lassú tűz

slack side

laza oldal
laza ág

slack time

pangás
üzlettelenség

slack wing

feszítetlen szárny

slack bread

csirizes kenyér
ragacsos kenyér
szalonnás kenyér

slack hours

csökkent forgalmú órák

slack vowel

széles ejtésű magánhangzó

slack water

holtvíz
lassú víz
pangó víz
árapály változásakor megálló víz

slack season

holtszezon

slack weather

bágyasztó időjárás
elbágyasztó időjárás
lagymatag időjárás
nyomott időjárás

dead slack

holt idény

to slack up

lefékez
lelassít

to row slack

kényelmesen evez

to slack off

csökken
lanyhul
lazít

to feel slack

agyonvert
agyonvertnek érzi magát
ernyedt
kókadt
nem fűlik a foga semmihez
nyomott

to hang slack

belóg
lóg
nem feszül meg
nincs megfeszítve
nincs meghúzva

to slack about

lazsál
lopja a napot

trade is slack

a kereskedelem pang
az üzlet pang

compressed slack

brikett
sajtolt szén

business is slack

gyengén megy az üzlet
pang az üzlet

ship slack in stays

lassan forduló vitorlás hajó

to take up the slack

holtjátékot kiküszöböl
holtjátékot megszüntet
játékot kiküszöböl
játékot megszüntet
kötelet meghúz

to be slack in doing sg

fél kézzel csinál vmit
nem erőlteti meg magát vmivel

to spend a slack morning

dologtalanul tölt el egy délelőttöt

to be slack at one's work

hanyagul végzi a dolgát
hanyagul végzi a munkáját
lélektelenül végzi a dolgát

to get to look very slack

kimegy a formájából
nagyon elformátlanodik
nagyon elterül
nagyon szétmegy

to be slack about doing sg

fél kézzel csinál vmit
nem erőlteti meg magát vmivel

to keep a slack hand on sg

gyenge kézzel igazgat vmit
gyenge kézzel kormányoz vmit

to keep a slack rein on sg

gyenge kézzel igazgat vmit
gyenge kézzel kormányoz vmit

to take up the slack in a rope

kötelet feszesre húz
kötelet kifeszít
kötelet megfeszít
kötelet meghúz

to seize sy by the slack of sy's trousers

beleragad vkinek a nadrágjába
elkapja vkinek a frakkját

slacks

hosszúnadrág
lötyögő nadrág
lötyögő pantalló
nadrág
pantalló

slacker

lazsáló
lógós

slackness

ernyedtség
lazaság
pangás

slackening

tágulás

slacked lime

kalciumhidroxid
mésztej
oltott mész

unslacked

csillapítatlan
el nem oltott
kielégítetlen
unslaked lime: oltatlan mész

to slacken

csillapul
csökken
csökkent
elernyed
enyhít
gyengít
gyengül
hanyag lesz
hígít (meszet)
kiereszkedik
kiereszt
késleltet
lassul
lassít
lazul
lazán lóg
lazít
meglazít
olt (meszet)
pang
tágul
tágít