sink jelentése magyarul a szótárban

Összesen 161 jelentés felelt meg a keresésnek. sink magyarulsink meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentése
Többes száma: sinks
Példamondatok
She put the dirty dishes in the sink and came back over to him. = Wendy berakta a piszkos edényt a mosogatóba, és visszajött hozzá.
Ige
A szó gyakorisága:A sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentéseA sink gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to sink, sank, sunk/sunken
Inges alak: sinking
E/3: sinks

sink something into something

belemélyeszt valamit valamibe
Példamondatok
He would seize the coat, then, and be in the act of throwing it out, when it would occur to him that it would swim and not sink. = Elkapja a kabátot, és éppen ki akarja dobni, de rájön, hogy így fennmarad a vízen, és nem süllyed el.

sink jelentése kifejezésekben

sink or swim

megszokik vagy megszökik
vagy boldogul, vagy elpusztul

to sink in

hanyatlik
lesüpped
rogy
rogyadozik
roskad
roskadozik
süllyed
süpped
összeroskad

to sink a die

bélyegzőt homorúan kivés
mintát homorúan kivés

to sink into sg

belemerül vmibe
belesüpped vmibe
elmerül vmibe

let's sink shop!

elég volt a szakmabeli dolgokból!
hagyjuk a szakmát!

to sink and down

alámerül és megfullad
lemerül és megfullad

to sink the shop

eltitkolja foglalkozását
nem beszél hivatalos dolgokról
nem beszél szakmai dolgokról

to sink in oneself

magába merül
magába mélyed
magába roskad

to sink into a rut

belezökken a kerékvágásba
megszokja a sablont
rutinszerűvé válik számára

to sink money in sg

pénzt fektet vmibe
pénzt öl vmibe

to sink one's heart

elszorul a szíve vkinek

to let sg sink in sg

hagy vmit beleivódni vmibe

to sink out of sight

eltűnik szem elől

to sink into oblivion

feledésbe merül

to let sg sink into sg

hagy vmit beleivódni vmibe

to sink on one's knees

térdre borul
térdre esik
térdre hull
térdre rogy

to sink into the memory

belevésődik az emlékezetbe

his words began to sink in

szavainak hatása kezdett megmutatkozni

to be left to sink or swim

isten kegyelmére bízzák

to sink in sy's estimation

nagyot esik vki szemében

to sink one's tooth into sg

belemélyeszti a fogát vmibe

to sink down into an armchair

belerogy egy karosszékbe
beleveti magát egy karosszékbe
belezuhan egy karosszékbe

to sink under the weight of adversity

megtörik a csapás súlya alatt

to sink money in an unfortunate undertaking

balsikerű vállalkozásba fekteti pénzét
szerencsétlen vállalkozásba fekteti pénzét
szerencsétlen vállalkozásba öli pénzét

sinker

aknamélyítő fúrókalapács
hullámosító elem
hullámosító platina
lefolyó
mérőón
platina
süllyesztő ón

sinkage

süllyedés

sinking

mélyítés
süllyedés
süllyedő
süllyesztés
süppedés

sinkable

elsüllyeszthető
süllyeszthető

sinkhead

öntőfej

sinkhole

lefolyólyuk
pöcegödör
víznyelő

sinkless

elsüllyeszthetetlen

sinking the offal

aprólék nélkül
belsőségek nélkül

unsinkable

elsüllyeszthetetlen

countersink

feltörés mélyített ellenvájata
lyuktágító
lyukvágó
műsz süllyesztő
pergőfúró

shaft sinker

kútásó

prices are sinking

az árak esnek

the fire is sinking

a tűz alábbhagy
a tűz csendesebben ég
a tűz kialvóban van

to sink, sank, sunk

aláhanyatlik
alámerül
alászáll
amortizál
apad
befektet
bever
csökken
csökkent
elhagy
elhallgat
elmerül
elsüllyed
elsüllyeszt
esik
felad (ellenérzést)
hanyatlik
kiváj
kivés
lebukik
leereszkedik
leereszt
lehajt
lehorgaszt
lekonyít
lemegy
lemerül
leszáll
lesüt
merül
mélyre süllyed
mélyít
nem használ
rak (aknát)
süllyed
süllyeszt
törleszt
veszít
ás
átmenetileg nem használ

the patient is sinking rapidly

a beteg haldoklik
a beteg rohamosan hanyatlik