let jelentése magyarul a szótárban

A let a to let somebody do something ige múltidejű alakja is.
Összesen 144 jelentés felelt meg a keresésnek. let magyarullet meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to let, let, let
Inges alak: letting
E/3: lets

let képe

let jelentese magyarul

A felszólító mód első és második személyének kifejezésére. pl.: Let's Go! (Let us go.)=Menjünk!

Menjünk!, Mutasd!
Példamondatok
They let your place. = Kiadják a lakását.
Let's go!
Let me see!
Főnév
A szó gyakorisága:A let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentéseA let gyakorisága, jelentése
Többes száma: lets
akadály
Példamondatok
teniszben

to let somebody do something jelentése magyarul a szótárban

A let a to let somebody do something ige múltidejű alakja is.
Összesen 144 jelentés felelt meg a keresésnek. to let somebody do something magyarulto let somebody do something meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A to let somebody do something gyakorisága, jelentéseA to let somebody do something gyakorisága, jelentéseA to let somebody do something gyakorisága, jelentéseA to let somebody do something gyakorisága, jelentéseA to let somebody do something gyakorisága, jelentése
Ragozás: to let, let, let
Inges alak: letting
E/3: lets
Példamondatok
Let me play = Hagyj játszani
Let me play = Engedj játszani!

let jelentése kifejezésekben

let it rip!

gázt neki!

let me see!

hadd lássam!
nos hát!

let it pass!

hagyjuk ezt!

let George do it!

ne törődjünk vele!
valahogyan majd csak lesz!
valaki majd megcsinálja!

let me have your key

add ide a kulcsodat

let sleeping dogs lie

ne keltsd fel az alvó oroszlánt

let her go and need be

ám menjen, ha mennie kell

let the shoemaker stick to his last

suszter maradjon a kaptafánál

let us assume that such is the case

tegyük fel, hogy így van

to let on

bevall
elárul
továbbmond

to let out

bérbe ad
bővít
elenged
elárul
kibővít
kienged
kiereszt
kifecseg
megszöktet

room to let

szoba kiadó

to let slip

elejt
elereszt
elkottyant
elszalaszt

rooms to let

szoba kiadó

to let blood

eret vág
vért ont
vért vesz

to let be seen

láttat

to let through

átenged
átereszt

to let by lease

bérbe ad
haszonbérbe ad

to let out at sy

kirohan vki ellen
nekitámad vkinek

to let oneself go

elengedi magát
elhagyja magát
nekivadul

to let sg lie off

elhalaszt vmit

to let sy know sg

tudtul ad
értesít

to let sy through

átenged vkit

to be let in for sg

belerángatják vmibe
beleugratják vmibe

don't let it get you

ne vedd a szívedre
nem kell mellre szívni

to let go one's hold

elenged
elereszt

to let the dog loose

szabadjára ereszti a kutyát
szabadon ereszti a kutyát

to let down one's hair

kibontja a haját
leengedi a haját

to let go unchallenged

megjegyzés nélkül hagy
nem vitatja

to let one's hair down

fesztelenül viselkedik
lazít
nyíltan beszél

to let pass unchallenged

megjegyzés nélkül hagy
nem vitatja

to let sy in on a secret

titokba beavat vkit
vkit titokba beavat

to let sy kick his heels

megvárakoztat vkit

don't let it occur again!

máskor ne forduljon elő!

to let sy have one's head

enged vki akaratának
enged vkinek
szabad kezet ad vkinek

to let loose one's indignation

szabad folyást enged felháborodásának
szabad folyást enged megbotránkozásának

to let some fresh air into the room

kiszellőzteti a szobát

lets

hagy

letch

buja gerjedelem
kéjvágyó ember
táj kéjenc

let-up

csökkenés
időváltozás
lecsendesedés
megszűnés
megállás
változás
átmeneti lecsendesedés