say jelentése magyarul a szótárban

Összesen 97 jelentés felelt meg a keresésnek. say magyarulsay meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to say, said, said
Inges alak: saying
E/3: says

say képe

say jelentese magyarul
szól, mond
elárul, mutat

say for somebody/something

mellette szól
Példamondatok
They say it is dangerous. = Azt mondják, veszélyes.
Főnév
A szó gyakorisága:A say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentése
Többes száma: says
Határozószó
A szó gyakorisága:A say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentéseA say gyakorisága, jelentése
mondjuk
például

say jelentése kifejezésekben

say no more

ne beszélj többet
ne mondj többet

say something!

mondj valamit!

I dare say

kétségkívül
nagyon is lehetséges
nagyon is valószínű
úgy lehet

people say

azt mondják

sad to say

sajnos

to say mass

misét mond

sorry to say

sajnos

to say grace

asztali imát mond

truth to say

az igazat megvallva

I say old egg

ide figyelj öregem
mondok vmit öreg fiú
nos öregem

to say goodby

elbúcsúzik

never say die!

sohase csüggedj!

strange to say

bármilyen furcsa is
bármilyen különös is
furcsa módon
furcsán hangzik

that is to say

vagyis

to say goodbye

elbúcsúzik

I regret to say

sajnálattal kell közölnöm

I need hardly say

mondanom sem kell

as much as to say

mintha azt akarná mondani, hogy

it is easy to say

könnyű azt mondani

to say sg in play

tréfából mond vmit

I needn't say more

nem kell többet mondanom

for all he may say

bármit is mond

have a word to say

van vmi mondanivalója

to say ditto to sy

egy véleményen van vkivel
hozzájárul

to say smart things

szellemes dolgokat mond
szellemeskedik

I cannot rightly say

nem tudom pontosan megmondani

yes I am sorry to say

sajnos igen

suffice it to say that

elég annyi hogy
elég az hozzá hogy

can't say bo to a goose

a száját se meri kinyitni
bátortalan
meg se mer mukkanni
nincs önbizalma

I had better say nothing

jobb ha nem mondok semmit

to say hard things to sy

alaposan odamondogat vkinek
csúnyán odamondogat vkinek
jól odamondogat vkinek
keményen odamondogat vkinek

what you say is not true

amit mondasz, nem igaz
nem mondasz igazat

I hardly know what to say

nem is tudom, mit mondjak

it is easy for you to say

könnyű neked azt állítani, hogy
te könnyen beszélsz

to say a good word for sy

szól egy jó szót vkinek az érdekében
szól egy szót vkinek az érdekében

to say harsh things to sy

keményen odamondogat vkinek

to be entitled to say that

joggal mondja hogy
jogosan mondja hogy
méltán mondhatja hogy

you do him wrong if you say so

igazságtalan vagy vele, ha ezt mondod

what did he say to my suggestion?

mit szólt a javaslatomhoz?

to say first one thing than another

előbb így beszél aztán meg úgy
nem lehet hitelt adni a szavának