run jelentése magyarul a szótárban

A run a run ige múltidejű alakja is.
Összesen 185 jelentés felelt meg a keresésnek. run magyarulrun meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to run, ran, run
Inges alak: running
E/3: runs

run képe

run jelentese magyarul
fut, szalad, rohan

run across somebody

összetalálkozik valakivel

run about

futkos, szaladgál

run after somebody/something

fut valami/valaki után, kerget valakit/valamit

run away

elmenekül, elszökik, menekül

run by somebody/something

elfut valaki/valami mellett

run somebody/something in

járművet bejárat, bekísér valakit

run into somebody/something

belerohan valakibe/valamibe

run on

tovább tart

run out on somebody

otthagy valakit, cserbenhagy valakit

run something up

felvon, felhúz, összehoz
Példamondatok
Run as fast as you can! = Fuss, amilyen gyorsan csak tudsz!
Supposedly, they run magnetically. = Elvileg mágnesesen működnek.
I run this office. = Én vezetem ezt az irodát.
Főnév
A szó gyakorisága:A run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentéseA run gyakorisága, jelentése
Többes száma: runs
táv, vonal, járat
futam, kifutó

run jelentése kifejezésekben

run along!

futás!

run of the

hátrafelé

run of cannons

karambolszéria (biliárdban)

run of the mill

átlagos

run of the cards

kártyajárás
lapjárás

run of a blast furnace

nagyolvasztó járata

also run

futottak még
helyezetlenek

to run at

nekimegy
nekirohan
nekiszalad
nekitámad

to run out

elfogy
kicsordul
kifogy
kifolyik
kifut
kiszalad
kiszögellik
lejár
letelik

ordinary run

szürke átlag

to run along

fut vmi mentén
halad vmi mentén
húzódik vmi mentén
vmi mentén fut
vmi mentén halad
vmi mentén húzódik
vmi mentén vonul
vonul vmi mentén

to run chill

lehűl
megdermed

to run on to

odaszalad
odaér

to run short

elfogy
kifogy

to run a risk

kockázatot vállal
kockáztat

to run for sg

jelölteti magát
pályázik vmire

to run to fat

elhájasodik
elhízik
pocakot ereszt

full-power run

teljes üzem

to be hard run

szorongatott helyzetben van
szorult helyzetben van

to run aground

zátonyra fut

to run errands

megbízásokat bonyolít le

to run sy over

elgázol vkit

to run to seed

magba szökik

to run messages

megbízásokat bonyolít
megbízásokat elintéz
megbízásokat intéz
megbízásokat lebonyolít
megbízásokat teljesít

to run soon dry

egyhamar kifogy a mondókából

to run to waste

elfecsérlődik
elfolyik
elgazosodik
elpazarlódik
elpocsékolódik
elpárolog
elvész

to run up to sy

másodiknak fut be
odaszalad vkihez

in the short run

hamarosan
rövidesen
rövidtávon

to feel run down

kimerült
le van strapálva

to run across sy

összeszalad vkivel

to run sy a bath

fürdőt készít vkinek

to run up a bill

adósságot csinál
nagy számlát csinál

to run for office

közhivatalt próbál szerezni

to run one's face

fellépését kamatoztatja
megjelenését kamatoztatja

to run the hazard

kockáztat
megkockáztat

to run out of true

elmozdul a tengelye
nem körben forog

to run away with sy

elragad vkit
megszökik vkivel
megszöktet vkit

to run for congress

fellép a képviselőválasztáson
jelölteti magát képviselőnek

to run the gauntlet

vesszőt fut

to make a run for it

elillan
elszelel
kereket old