rig jelentése magyarul a szótárban

Összesen 165 jelentés felelt meg a keresésnek. rig magyarulrig meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A rig gyakorisága, jelentéseA rig gyakorisága, jelentéseA rig gyakorisága, jelentéseA rig gyakorisága, jelentéseA rig gyakorisága, jelentése
Ragozás: to rig, rigged, rigged
Inges alak: rigging
E/3: rigs
Példamondatok
We rigged this ship. = Mi szereltük fel ezt a hajót.

rig jelentése kifejezésekben

oil rig

olajfúró sziget

to run a rig

mókázik
tréfát űz

to rig the market

gyanús üzleteket köt a tőzsdén
tőzsdén nyerészkedik
tőzsdén spekulál
árakkal spekulál

rigor

hajthatatlanság
kérlelhetetlenség
merevség
szigor
szigorúság
zordság

right off

azonnal
máris
rögtön
tüstént

right away

azonnal
máris
rögtön
tüstént

right here

éppen itt

right line

egyenes vonal

right time

pontos idő

right there

éppen ott

right of way

elsőbbség
szolgalom
áthaladási elsőbbség
útszolgalom

right on end

azonnal
késedelem nélkül
megszakítás nélkül
rögtön
tüstént
végig egyfolytában

right wheel!

jobbra kanyarodj!

rigor mortis

hullamerevség

right of drip

esővíz levezetésének joga

right halfback

jobbfedezet

right you are!

igazad van!

right of common

használat
használati jog

right honourable

kegyelmes
méltóságos

right-about face

hátraarc

right off the bat

azonnal
kapásból

right up my barrel

pont az ami nekem kell

right into my barrel

pont az ami nekem kell

by right

jog szerint
jogosan

not right

helytelen
jogtalan

quite right!

nagyon helyes!

extreme right

szélső jobboldal
szélső jobboldali
szélsőjobb

that's right!

ez az!
helyes!
rendben van!
így van!
úgy van!

to turn right

jobbra kanyarodik

by what right?

mi jogon?

guessed right!

eltaláltad!
kitaláltad!

at right angles

derékszögben
merőlegesen

he has right to

joga van vmihez

sy's right hand

jobb keze vkinek
vkinek a jobb keze

to get sg right

pontosan megért vmit
tisztáz
tisztáz vmit

waiver of a right

jogfeladás
lemondás

you are dead right

teljesen igazad van
tökéletesen igazad van

if I right remember

ha jól emlékszem

to debar sy a right

megfoszt vkit vmilyen jogától
megvon vmilyen jogot vkitől

do you feel all right?

jól érzed magad?
jól érzi magát?
jól ülsz?
kényelmesen ülsz?