proper jelentése magyarul a szótárban

Összesen 104 jelentés felelt meg a keresésnek. proper magyarulproper meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Melléknév
A szó gyakorisága:A proper gyakorisága, jelentéseA proper gyakorisága, jelentéseA proper gyakorisága, jelentéseA proper gyakorisága, jelentéseA proper gyakorisága, jelentése
Középfoka: more proper
Felsőfoka: the most proper
csillag

proper jelentése kifejezésekben

proper name

tulajdonnév

proper noun

tulajdonnév

proper word

helyesen alkalmazott szó
helyénvaló szó
megfelelő szó
oda kívánkozó szó

proper point

végesben fekvő pont

proper motion

saját mozgás

proper fraction

valódi tört

proper adjective

tulajdonnévből képzett melléknév

proper diphthong

valódi kettőshangzó

proper signature

cégszerű aláírás

proper expression

helyes kifejezés

proper measures to take

szükséges lépések

England proper

szűkebb anglia
tulajdonképpeni Anglia

have sg in proper

birtokát képezi vmi
saját birtokában van vmi

in a proper sense

szó szoros értelmében
tulajdonképpen

at the proper time

kellő időben
legjobb időben

he's a proper fool

tiszta bolond

architecture proper

az építészet, mint olyan
szűkebb értelemben vett építőművészet

he's a proper rogue

vérbeli csirkefogó
vérbeli gazember

with my proper eyes

saját szememmel

to be in proper trim

jó karban van
jó állapotban van

very proper old lady

finomkodó öreg hölgy
igazi dáma módjára viselkedő öreg hölgy

do as you think proper

tégy ahogy helyesnek tartod

with my own proper eyes

saját tulajdon szememmel

I dislike proper children

nem szeretem a túl illedelmes gyerekeket

instincts proper to mankind

emberi ösztönök
általános emberi ösztönök

not a proper person to know

nem megfelelő ismeretség
nem megfelelő társaság

to put sg to its proper use

célszerűen használ fel vmit
célszerűen használ vmit

to keep sg in proper condition

jó karban tart vmit

in the proper sense of the word

szó igazi értelmében
szó szoros értelmében

they got beaten good and proper

alaposan helybenhagyták őket

to remain in one's proper sphere

saját körén belül marad

it is not at all the proper thing

ez nem illik

to become one's proper self again

visszanyeri saját valóját

with dignity proper to one's rank

rangjához illő méltósággal

the proper man to the proper place

megfelelő embert a megfelelő helyre

to paint sy in one's proper colours

saját igazi valójában fest le vkit
saját igazi valójában tüntet fel vkit

properly

helyesen
illően

property

birtok
ingatlan
tulajdon
tulajdonság
vagyon

property tax

vagyonadó

property damage

anyagi kár