present jelentése magyarul a szótárban

Összesen 84 jelentés felelt meg a keresésnek. present magyarulpresent meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

present képe

present jelentese magyarul
Példamondatok
The present Grand Master will not last long. = A jelenlegi nagymester ugyanis nem sokáig húzza már.
Ige
A szó gyakorisága:A present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentése
Ragozás: to present,
jelent
Példamondatok
I present to you our nation's flag. = Átnyújtom önnek nemzetünk zászlaját.
May I present Major General Sherlock Holmes and His Highness, the maharaja of Nevada. = Hadd jelentem be Sherlock Holmes tábornokot és őméltóságát, Nevada maharadzsáját.
Főnév
A szó gyakorisága:A present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentéseA present gyakorisága, jelentése
Többes száma: presents
ajándék
jelen
jelenidő
Példamondatok
Yeah, I got a present for you. = Van is egy ajándék neked.
There are ladies present. = Hölgyek is jelen vannak.

present jelentése kifejezésekben

present copy

tiszteletpéldány

present money

készpénz

present tense

jelen idő

present writer

szerző

present perfect

befejezett jelen

present government

jelenlegi kormány

present participle

jelen idejű melléknévi igenév

present company excepted

jelenlevők kivételek
jelenlevők kivételével

at present

jelenleg
most

as a present

ajándékként

those present

jelenlevők

to be present

jelen van

for the present

egyenlőre

to present arms

fegyverrel tiszteleg

to present a play

színdarabot bemutat
színdarabot előad

to present itself

adódik

up to the present

eddig

the present writer

a szerző
e sorok írója

to present oneself

jelentkezik

at the present time

jelenleg

to present sg to sy

ajándékoz vmit vkinek
odaajándékoz vmit vkinek

to present sy to sy

bemutat vkit vkinek

to present difficulty

nehézséget okoz

to present sy with sg

megajándékoz vkit vmivel

the present government

a jelenlegi kormány

on the present occasion

ez alkalommal
jelenleg
most

to present a suggestion

javaslatot tesz

no time like the present

ez a legjobb alkalom
most vagy soha

to make sy a present of sg

megajándékoz vkit vmivel

to present a petition to sy

feliratot intéz vkihez

to present a fine appearance

jól fest

to present an unbroken front

bátran kiáll
töretlen harci kedvet mutat

presents

bemutat

presented

előadta

presentee

egyházi javadalomra ajánlott pap
megajándékozott
udvarnál bemutatott fiatal leány
állásra ajánlott, felterjesztett jelölt

presenter

előadó
műsorvezető

presently

azonnal
jelenleg
mindjárt
most
rögtön

presentor

előadó

present-day

jelenlegi
mai

presented to the congress for action

határozat céljából a kongresszus elé terjesztett