position jelentése magyarul a szótárban

Összesen 134 jelentés felelt meg a keresésnek. position magyarulposition meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentése
Többes száma: positions

position képe

position jelentese magyarul
fekvés, hely
Példamondatok
start position = indulási helyzet
Are they in position yet? = Elfoglalták már a helyeiket?
Ige
A szó gyakorisága:A position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentéseA position gyakorisága, jelentése
Ragozás: to position, positioned, positioned
Inges alak: positioning
E/3: positions

position oneself

helyezkedik

position jelentése kifejezésekben

position of trust

bizalmi állás

position of the highest importance

rendkívül fontos állás

key position

kulcspozíció

home position

alapállás
nyugalmi helyzet

basic position

alapállás

prone position

hasonfekvés

battle position

ellenállási hely
harcállás

cramped position

erőltetett helyzet
erőltetett testtartás
görcsös helyzet
görcsös testtartás

lateral position

oldalfekvés
oldalhelyzet

on guard position

alapállás

starting position

alapállás

to find a position

állásban elhelyezkedik

horizontal position

fekvő helyzet
vízszintes helyzet

to take up position

elhelyezkedik

Pythagorean position

Pythagoras-tétel

taking up a position

elhelyezkedés

to define one's position

tisztázza álláspontját

in a conspicuous position

exponált helyen
exponált helyzetben

to be in a false position

ferde helyzetben van
fonák helyzetben van

to take an upright position

felegyenesedik

to return a gun to the firing position

fegyvert ismét tűzkésszé tesz

positional

helyzeti

positioned

pozícionált

deposition

elmozdítás
lerakódás
letétel
tanúskodás
tanúvallomás
vallomás
üledék

composition

betűszedés
beállítottság
dolgozat
elrendezés
fogalmazás
kompozíció
megfogalmazás
szerzemény
zenemű
zeneszerzés
írásbeli dolgozat
összetétel
összeállítás

disposition

beosztás
elrendezés
hajlam
intézkedés
rendelkezés
természet
testalkat

proposition

feladat
indítvány
javaslat
probléma
vállalkozás
ügy
üzlet

supposition

feltevés
feltételezés
vélekedés

oppositional

ellenző

postposition

enklitikus szó
mögötte állás
névutó
posztpozíció
ragasztékszó
utánatétel
utántétel

decomposition

bomlás

indisposition

gyengélkedés
idegenkedés

juxtaposition

határosság

superposition

egymásra helyezés
egymásra rakás
fölé helyezés
rárakás
rárakódás

transposition

felcserélés
transzponálás
átvitel
átírás más hangnembe

predisposition

fogékonyság
hajlam

superimposition

ebkopírozás
egymás fölé helyezés
egymásra filmezés
egymásra helyezés
egymásra illesztés
egymásra rakás
ráfilmezés
rátétel
szuperpozíció
átfedés
átlapozás

photo-composition

fényszedés

citizen opposition

lakossági ellenállás

composition formula

tapasztalati képlet