point jelentése magyarul a szótárban

Összesen 108 jelentés felelt meg a keresésnek. point magyarulpoint meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentése
Többes száma: points

point képe

point jelentese magyarul
pont
időpont
helyzet
Példamondatok
intersection point = metszőpont
The rapier point lowered. = A kard hegye lehanyatlott.
a transition point = egy átmeneti hely
Because we broke down at that point. = Mert ettől az időponttól kezdve minden rosszul sikerült.
What is the point? = Mi az értelme?
Ige
A szó gyakorisága:A point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentéseA point gyakorisága, jelentése
Ragozás: to point, pointed, pointed
Inges alak: pointing
E/3: points
hegyez

point somebody out

valamit megmutat, rámutat valamire

point something up

rámutat valami fontosságára
Példamondatok
Point the way and leave me. = Mutasd meg az utat, azután te is menj vissza.
Why did he point her attention toward border guards? = Miért irányította Lucilla figyelmét a határőrök felé?

point jelentése kifejezésekben

point of view

szempont
szemszög

point by point

pontról pontra

point of vantage

előnyös helyzet
helyzeti előny
jó kilátást nyújtó pont
kedvező helyzet

point of reference

alappont
szintjel
vonatkoztatási pont

dew point

harmatpont

moot point

vitás pont

tank point

páncélos ék

zero point

kezdőpont
nullapont
nullpont

focal point

gyújtópont

burble point

leválási pont

fusion point

olvadáspont

boiling point

forrpont
forráspont

cut-off point

kikapcsolási pont
lekapcsolási pont
szakadási pont
töréspont

decimal point

tizedespont

off the point

lényegtelen
nem a tárgyhoz tartozó

ball point pen

golyóstoll

crossing point

határátkelőhely

freezing point

fagypont

in point of sg

vmi tekintetében
vmire nézve

starting point

kiindulópont

to point to sg

mutat vmire

inflexion point

elhajlási pont
inflexiós pont

at a given point

egy megadott helyen
egy megadott ponton

no point about it

nincs értelme

to miss the point

nem kapcsol
nem érti meg a lényeget

off from the point

elkalandozik a tárgytól
eltér a tárgytól

away from the point

elkalandozik a tárgytól
eltér a tárgytól

to carry one's point

véleményét elfogadtatja
érvényesíti akaratát
érvényesíti elgondolását

blue point Siamese cat

sziámi macskafajta

to yield a point to sy

egy kérdésben enged vkinek
egy ponton enged vkinek

to concede a doubtful point

vitás pontban enged

to cede a point in discussion

enged egy vitapontban

to sympathize with sy's point of view

megérti vkinek az álláspontját

to sympathize with sy in sy's point of view

megérti vkinek az álláspontját

pointe

spiccelés

points

kitérővágány
váltó

pointel

kis hegyes nyúlvány
stilét
stílus növ
íróvessző

pointed arch

csúcsív

at all points

minden tekintetben

turning-point

fordulópont
forgatópont
kötőpont