person jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. person magyarulperson meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A person gyakorisága, jelentéseA person gyakorisága, jelentéseA person gyakorisága, jelentéseA person gyakorisága, jelentéseA person gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Többes száma: people / persons

person képe

person jelentese magyarul
ember
Példamondatok
I am not a bad person. = Nem vagyok rossz ember.

person jelentése kifejezésekben

person in charge

felügyelő
gondnok
gyám

person of standing

magas rangú személy
tekintélyes személy

person of high rank

előkelő személy
előkelő személyiség
előkelőség
magas rangú személy
magas rangú személyiség

person of no significance

jelentéktelen személy

in person

személyesen

no person

senki

snappy person

csípős megjegyzéseket tevő ember
harapós ember
ingerült ember

private person

magánszemély

difficult person

nehéz egy ember

exuberant person

életerőtől duzzadó személy

to push a person

közbenjár vkiért
protezsál vkit

artificial person

jogi személy

disorderly person

rendzavaró személy

3rd person singular

egyes szám harmadik személy

to bear the person of sy

megszemélyesít vkit

easy person to get on with

könnyen kezelhető
könnyű vele kijönni

not a proper person to know

nem megfelelő ismeretség
nem megfelelő társaság

any person other than yourself

bárki a te helyedben
bárki más
bárki rajtad kívül

to seize a person by the throat

torkon ragad vkit

to recompense a person for his services

szolgálataiért megjutalmaz vkit

persona

személy

persons

személyek

personal

egyéni
individuális
magán-
saját
személy-
személyes
személyeskedő
személyi
személyi hír
személyi hírek

personal touch

egyéni vonás

personal assets

ingó vagyon
személyes ingóságok

personal estate

ingó vagyon
személyi tulajdon

personal letter

magánlevél

personal safety

személyi biztonság

personal effects

holmi
ingó vagyon
ingóságok
értékpapírok

personal hygiene

testápolás

personal pronoun

személyes névmás

personal remarks

személyeskedő megjegyzések

persons of worth

derék emberek
kiváló emberek
érdekes emberek

persona non grata

nemkívánatos személy

personal equation

egyéni hozzáállás
egyéni álláspont

personal property

ingó vagyon
személyi tulajdon

personal allowance

személyi juttatás
személyi pótlék

personal interview

személyes megbeszélés

personal magnetism

egyéni varázs

personal consumption

lakosság fogyasztása