personal jelentése magyarul a szótárban

Összesen 74 jelentés felelt meg a keresésnek. personal magyarulpersonal meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A personal gyakorisága, jelentéseA personal gyakorisága, jelentéseA personal gyakorisága, jelentéseA personal gyakorisága, jelentéseA personal gyakorisága, jelentése

personal képe

personal jelentese magyarul
Példamondatok
This is a rather delicate and personal matter. = Ez egy elég kényes és személyes ügy.
What are your personal reactions? = Mi a saját véleményed?

personal jelentése kifejezésekben

personal data

személyi adatok

personal touch

egyéni vonás

personal assets

ingó vagyon
személyes ingóságok

personal estate

ingó vagyon
személyi tulajdon

personal letter

magánlevél

personal safety

személyi biztonság

personal effects

holmi
ingó vagyon
ingóságok
értékpapírok

personal hygiene

testápolás

personal pronoun

személyes névmás

personal remarks

személyeskedő megjegyzések

personal equation

egyéni hozzáállás
egyéni álláspont

personal property

ingó vagyon
személyi tulajdon

personal allowance

személyi juttatás
személyi pótlék

personal interview

személyes megbeszélés

personal magnetism

egyéni varázs

personal consumption

lakosság fogyasztása

to be personal

személyeskedik

to become personal

személyeskedik

articles for personal use

személyes használati tárgyak

personalia

híres emberekről szóló anekdotagyűjtemény
személyi ingóságok, holmik

personally

ami engem illet
részemről
részünkről
személy szerint
személyesen

personalty

ingó vagyon
ingóság
ingóságok

personality

egyéniség
kimagasló személyiség
személy
személyiség

personalized

személyre szóló

personalities

személyeskedés

personalization

megszemélyesítés
megtestesítés

personality cult

személyi kultusz

impersonal

személytelen

unipersonal

csak egy személyben használatos
egy személyben létező, jelenvaló
egyetlen személyből álló
egyszemélyes

impersonally

személytelenül

depersonalize

személyi jellegtől megfoszt
személyiségtől megfoszt
személytelenít

impersonality

személyi jelleg hiánya
személytelenség

impersonalize

személytelenné tesz

to personalize

egyéni adatokkal ellát
egyénivé alakít
egyénivé formál
egyénivé tesz
megszemélyesít
megtestesít
személyivé alakít
személyivé formál
személyivé tesz

unipersonalist

unitárius

split personality

tudathasadás

to indulge in personalities

személyeskedik