limit jelentése magyarul a szótárban

Összesen 85 jelentés felelt meg a keresésnek. limit magyarullimit meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentése
Ragozás: to limit, limited, limited
Inges alak: limiting
E/3: limits

limit képe

limit jelentese magyarul
Példamondatok
The obedience of matter is limited by friction. = Az anyag engedelmességének határt szab a súrlódás.
Főnév
A szó gyakorisága:A limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentéseA limit gyakorisága, jelentése
Többes száma: limits
Példamondatok
All prophets have their limit. = Minden prófétának megvan a maga határa.

limit jelentése kifejezésekben

limit value

határérték

weight limit

súlyhatár

elastic limit

rugalmassági határ

fatigue limit

hajlító kifáradási határ

threshold limit

határérték

minimum speed limit

kötelező legkisebb sebesség

to limit oneself to

szorítkozik

the sky is the limit

nincs határ
nincs korlátozás
nincs plafon

to set a limit to sg

határt szab vminek

that's the giddy limit

ez mindennek a teteje

limited

korlátolt
korlátozott
körülhatárolt
meghatározott

limiter

műsz határolómű
regulátor
szabályozó készülék

limitary

határként, korlátként szolgáló
határmenti
korlátolt
korlátozott

limitless

határtalan
korlátlan
végtelen

limitarian

korlátozó
vall azt valló hogy Krisztus csak a kiválasztottakat váltotta meg

limitation

elhatárolás
elévülés
határolás
korlátozás

limitative

korlátozó záradék
korlátozó

limitrophe

határos
szomszédos

limitations

behatárolás

limiting value

határérték

limited edition

számozott példányszámú kiadás

limited monarchy

alkotmányos királyság

limited liability company

korlátolt felelősségű társaság

delimiter

határolójel

sublimity

fenség
fenség(esség)
fenségesség

unlimited

határtalan
korlátlan

delimitate

határt megállapít
körülhatárol

off limits

megengedett területen kívüli
tilos terület

off-limits

nem látogatható

to delimit

határt szab
körülhatárol

illimitable

határok közé nem szorítható
határtalan
korlátlan
korlátok közé nem szorítható
korlátok közé nem zárható
nem korlátozható

unlimitedly

határtalanul
korlátlanul
szertelenül

delimitation

elhatárolás

within limits

bizonyos fokig
bizonyos határok között

exacting limits

kis toleranciák
megkövetelt pontos mérettűrések

to be limited to

szorítkozik

unlimited aplomb

korlátlan önbizalom

that's the limit!

ez már sok!

term of limitation

elévülési határidő