know jelentése magyarul a szótárban

Összesen 102 jelentés felelt meg a keresésnek. know magyarulknow meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to know, knew, known
Inges alak: knowing
E/3: knows
tudA know gyakorisága, jelentése, ismerA know gyakorisága, jelentése

know about something

járatos valamiben, ért valamihez

know somebody/something apart

képes megkülönböztetni valakiket/valamiket
Főnév
A szó gyakorisága:A know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentéseA know gyakorisága, jelentése
Többes száma: knows
csillag

know jelentése kifejezésekben

to know sg

jó tippje van
jó értesülése van

I know it all

mindezt jól tudom
mindezzel tökéletesen tisztában vagyok
tudom az egészet

for ought I know

amennyire értesülve vagyok

hanged if I know

fogalmam sincs róla

not to know beans

tudatlan

to get to know sy

kiismer vkit
megismer vkit
megismerkedik vkivel

to know no bounds

nem ismer határt

to know one's job

ért a mesterségéhez

to know the ropes

elemében van
ismeri a dörgést
ismeri minden csínját-bínját
ismerős a viszonyokkal
kitanult
nem kel félteni
otthon van
ért a dolgához
érti a csíziót
érti a dolgát

to let sy know sg

tudtul ad
értesít

I know that writing

ismerem azt az írást

to know one's stuff

tudja a leckét
tudja, mit kell csinálni
ért a dolgához

to know what's what

ismeri a dörgést

I know it right well

nagyon is jól tudom
nagyon jól tudom

not to know a from b

egészen tudatlan

I happen to know that

véletlenül tudom hogy

I know him in and out

tökéletesen ismerem

I would have you know

kívánom, hogy vedd tudomásul
vedd tudomásul

to know sg inside out

töviről hegyire ismer vmit
úgy ismer vmit, mint a saját tenyerét

to be eager to know sg

kíváncsi vmire

to know one's way about

jól eligazodik
kiismeri magát

to know sg from hearsay

hallomásból tud vmit

I hardly know what to say

nem is tudom, mit mondjak

to know sg by mere report

csak hírből ismer vmit

I don't know whom you mean

nem tudom, kire gondolsz

I know this town inside out

minden zugát ismerem ennek a városnak

I rather think you know him

az az érzésem, hogy ismered őt
azt hiszem, hogy ismered őt

not a proper person to know

nem megfelelő ismeretség
nem megfelelő társaság

I don't know whom to turn to

nem tudom, kihez forduljak

before you know where you are

mielőtt észbekaphatnál

no one has come that I know of

tudtommal senki sem jött

to know the inside of an affair

jól ismeri egy ügy hátterét

it will not be long before you know

nemsokára megtudjátok

I don't know the first thing about it

dunsztom sincs róla
egyáltalán nem értek hozzá
fogalmam sincs róla
nem értek hozzá

I don't know how I can bear to face him

nem tudom, merjek-e a szeme elé kerülni
nem tudom, merjek-e a színe elé kerülni

he doesn't know how to put his things on

nem tud öltözködni
nem tudja viselni a holmijait
nem tudja viselni a ruháit

he does not know the first word about physics

a fizika elemivel sincs tisztában
egy cseppet sem ért a fizikához

you'll be ruined before you know where you are

mielőtt észbe kapnál, már tönkrementél

knows

tud

known to the ancients

már az ókorban is ismert

know jelentése képpel

know jelentese magyarul