kind jelentése magyarul a szótárban

Összesen 107 jelentés felelt meg a keresésnek. kind magyarulkind meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentése
Többes száma: kinds

kind képe

kind jelentese magyarul

in kind

természetbeni

kind of

valahogy, olyasvalahogy

what kind of?

milyen?
Példamondatok
What kind of accident? = Miféle baleset volt?
What kind of? = Milyen?
Melléknév
A szó gyakorisága:A kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentéseA kind gyakorisága, jelentése
Példamondatok
very kind of you = igen kedves tőled

kind jelentése kifejezésekben

kind of

olyasvalahogy
valahogy

kind hearts are more than coronets

a jó szív többet ér, mint a nemesi cím

in kind

természetben
természetbeni

of a kind

afféle
valamiféle

of the kind

ilyen

tax in kind

terményadó
természetbeni adó

of this kind

ilyen

what kind of

miféle
milyen

sg of the kind

ilyesmi

be so kind as to

legyen oly szíves
legyen olyan szíves és
légy olyan jó és

very kind of you

igen kedves tőled
igen kedves öntől

nothing of the kind

semmi ilyesféle

in cases of the kind

ilyen esetekben

I kind of expected it

mintha megéreztem volna

in cases of that kind

ilyen esetekben

something of the kind

ilyesmi

give him my kind regards

adja át szívélyes üdvözletemet
szeretettel üdvözlöm

have a kind word for everyone

mindenkihez van egy jó szava
mindenkihez van egy nyájas szava
mindenkiről jóindulatúan beszél
mindenkiről szépen beszél
mindenkiről szépen emlékezik meg

kinda

US átv kindred institutions: hasonló jellegű intézmények
kindred languages: rokon nyelvek
kindred souls: rokon lelkek

kinds

fajták

kindly

barátságos
jóindulatú
kedves
kedvesen
szívélyesen

kindred

hasonlóság
rokon
rokon jelleg
rokonság

kindling

fellángolás
meggyulladás
meggyújtás

kindness

jóindulat
jóság
kedvesség
szívesség

kindlings

aprófa
gyújtós

kindliness

barátságosság
jóindulat
jóság
kedvesség
szívélyesség

kindergarten

óvoda

kindness itself

testet öltött jóság

unkind

kegyetlen
nem szíves
rosszindulatú

mankind

emberiség

lifekind

életforma

skindiver

könnyűbúvár

to kindle

felcsillan (szem)
felgerjeszt
felkelt
fellelkesedik
fellángol
gerjeszt
meggyullad
meggyújt

wunderkind

csodagyerek

all kinds of

mindenféle
sokféle

of all kinds

mindenféle
sokféle

in both kinds

két szín alatt

loving-kindness

nyájasság
szeretet

nothing of the kind!

olyan nincs!

common run of mankind

szürke tömeg
szürke átlag
átlagemberek