horse jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. horse magyarulhorse meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A horse gyakorisága, jelentéseA horse gyakorisága, jelentéseA horse gyakorisága, jelentéseA horse gyakorisága, jelentéseA horse gyakorisága, jelentése
Többes száma: horseshorses

horse képe

horse jelentese magyarul
, paripa
mén, csődör
heroin
Példamondatok
He put his horse into a gallop and advanced toward him. = Megsarkantyúzta paripáját, és hozzá vágtatott.

horse jelentése kifejezésekben

horse tick

lócsimbe
tetűlégy

horse opera

vadnyugati film

horse riding

lovaglás

horse balled up

havas patájú ló

horse with a hard mouth

kemény szájú ló

horse that goes near behind

szűk állású ló

cut horse

herélt ló

led horse

vezetékló

iron horse

bicikli
kerékpár
mozdony
vasparipa

near horse

baloldali ló (gb)
jobboldali ló (us)
nyerges (gb)
rudas (us)

salt horse

sózott marhahús

shaft horse

rudak közé befogott ló

shire horse

igásló

flying horse

pegazus csillagkép

to bed a horse

almot csinál lónak
lovat istállóba beállít

to nap a horse

biztos tippet ad
jó tippet ad

on a high horse

fennhéjazva
magas lovon
magas lóról

to back a horse

lóra fogad

to get on a horse

lóra ül
nyeregbe száll

to halter a horse

lovat felszerszámoz
lovat kötőfékkel megköt

to school a horse

lovat betanít
lovat iskoláz

near side of horse

ló bal oldala

to rack up a horse

lovat jászolrácshoz köt
lónak jászolrácsot takarmánnyal megtölt

to wake up a horse

lovat sarkall
lovat serkent

to flog a dead horse

elcsépelt témán nyargal
falra hányja a borsót
hiábavaló erőfeszítést tesz

to wisp down a horse

lovat lecsutakol

to wisp over a horse

lovat lecsutakol

to ride horse to horse

egymás mellett lovagolnak

to take a mare to horse

kancát fedeztet

to give a horse its head

megereszti a gyeplőt
megereszti a kantárszárat

to get on one's high horse

felvág
felül a magas lóra
fölényeskedik
magas lovon ül
magas lóról beszél
nagyképűsködik
nagyzol

to horse around with women

nők körül legyeskedik
nőzik

to budge from the high horse

leszáll a magas lóról

to harness a horse to a cart

lovat kocsiba befog

to lay five pounds on a horse

öt fontot tesz egy lóra
öt fonttal megfogad egy lovat

that is a horse of another colour

ez egészen más dolog
ez egészen más tészta
ez más lapra tartozik

the grey mare is the better horse

az asszony az úr a háznál
az asszony tartja kezében a gyeplőt
az asszony viseli a kalapot
az asszony viseli a nadrágot

to swim one's horse across the river

lovával átúsztat a folyón
átúsztat a folyón

that's a good horse that never stumbles

négy lába van a lónak, mégis megbotlik

to horse!

lóra!