holding jelentése magyarul a szótárban

A holding a hold ige inges alakja is.
Összesen 100 jelentés felelt meg a keresésnek. holding magyarulholding meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentése
Többes száma: holdings

holding képe

holding jelentese magyarul
kitartás
Példamondatok
These holdings are unconnected with the business. = Ezeknek a birtokoknak nincs köze az üzlethez.
Melléknév
A szó gyakorisága:A holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentéseA holding gyakorisága, jelentése
Példamondatok
These are the body-holding devices. = Ezek a test-tartó eszközök.

hold jelentése magyarul a szótárban

A holding a hold ige inges alakja is.
Összesen 100 jelentés felelt meg a keresésnek. hold magyarulhold meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentése
Ragozás: to hold, held, held
Inges alak: holding
E/3: holds

holding képe

holding jelentese magyarul

hold something against

felró valakinek valamit, számonkér

hold something back

tartózkodik valamitől, visszatér

hold something down

alacsonyan tart (árakat)

hold forth

szónokol, előad

hold on

kitart, megkapaszkodik

hold out

kinyújt, tart, kecsegtet, elvisel

hold something over

elhalaszt, elnapol

hold to somebody/something

kitart valaki/valami mellett

hold together

összetart, együtt marad, kijön, stimmel

hold somebody/something up

felemel, példaként mutat, feltartóztat, megvárakoztat

hold with somebody

egy véleményen van valakivel, helyesel
Példamondatok
Catch hold of my hand. = Fogd meg a kezem.
If I tell them to you, will you hold the secret? = Ha elmondom neked, megtartod a titkot?
Főnév
A szó gyakorisága:A hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentéseA hold gyakorisága, jelentése
Többes száma: holds
fogás
vármegye
Példamondatok
This hold gave me the decided advantage. = Ez a fogás jelentős előnyt biztosított nekem.

holding jelentése kifejezésekben

holding room

hűtőraktár-helyiség

holding attack

feltartóztató támadás

holding device

tartószerkezet

holding ground

horgonyzásra alkalmas fenéktalaj
teherbíró talaj

holding company

csúcsvállalat
holding-társaság
konszern

holding capacity

befogadóképesség

holding pasteurization

tartam-pasztőrözés

water holding capacity

víztartó képesség

there was no holding him

nem lehetett visszatartani

have good road holding qualities

jól bírja az utat
jól fekszik az úton

holdings

tárca

withholding

megtagadás
munkabéradó
pénz
pénzösszegé

shareholding

részvények birtoklása

smallholding

kisbortok
törpebirtok

small holdings

kisbirtokok
parcellák

to close out holdings

túlad a készleteken