harm jelentése magyarul a szótárban

Összesen 115 jelentés felelt meg a keresésnek. harm magyarulharm meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentése
Többes száma: harms

Megszámlálható és megszámlálhatatlan jelentésben is előfordulhat.

harm képe

harm jelentese magyarul
Példamondatok
Do not you think you should suffer for the harm you have done to the human race? = Nem gondolod, hogy ideje fizetned az emberiségnek okozott károkért?
Ige
A szó gyakorisága:A harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentéseA harm gyakorisága, jelentése
Ragozás: to harm, harmed, harmed
Inges alak: harming
E/3: harms
Példamondatok
I am not coming there to harm you in any way. = Nem azért jövök, hogy ártsak önnek.

harm jelentése kifejezésekben

harm watch harm catch

aki másnak vermet ás, maga esik bele

to do sy harm

árt vkinek

to mean no harm

nem akar rosszat

to do harm to sy

bajt okoz vkinek
árt vkinek

to see no harm in sg

nem lát semmi rosszat vmiben

you will come to harm

ebből bajod lesz
rossz vége lesz

there's no harm in him

nem rosszindulatú ember

to do more harm than good

többet árt, mint használ

he only does the more harm

még több bajt csinál

there's no harm in saying so

nem baj, ha megmondjuk
nem származik baja senkinek, ha ezt kimondjuk

he will not harm for a little privation

egy kis nélkülözés nem árt neki
egy kis nélkülözéstől még semmi baja sem lesz

harmful

káros
ártalmas

harmony

harmónia
összhang
összhang (zenei)

harmless

ártalmatlan
ártatlan

harmonica

szájharmonika

harmonium

harmónium

harmonious

egyetértő
egyező
harmonikus
jó hangzású
kellemes hangzású
összehangzó
összhangzó

harmonizing

egyeztetés

harmonistics

harmonisztika

charm

amulett
báj
bűbáj
bűvölet
dal
dallam
igézet
kedvesség
kellem
mütyürke
szerencsekarperec
szerencsetalizmán
szerencsetárgy
talizmán
varázs
varázslat
vonzerő
zsuzsu

tharm

bél

charmed

elvarázsolt
varázs-
varázslatos

charmer

bűvész
elbűvölő teremtés

charming

bájos

pharmacy

gyógyszertár

to charm

elbűvöl
elvarázsol
megbabonáz

unharmed

sértetlen
ép

charmless

báj híján levő
báj nélküli
bájtalan

charmingly

bűbájosan
elragadóan
kedvesen
varázslatosan

disharmony

disszonancia
diszharmónia
egyenetlenség
harmónia hiánya
megegyezés hiánya

enharmonic

görög zenébe

euharmonic

tökéletes harmóniát teremtő

to harmonize

egyetért
egyeztet
hangszerel
harmonizál
összehangol
összhangban van

pharmaceutist

gyógyszerész
patikus

to charm away

eltüntet

vowel harmony

hangrendi illeszkedés

radiator charm

szerencsetalizmán (autó orrán)

feminine charms

asszonyi bájak

out of harms way

biztonságban

to make harmless

ártalmatlanít