half jelentése magyarul a szótárban

Összesen 90 jelentés felelt meg a keresésnek. half magyarulhalf meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.

half képe

half jelentese magyarul
Főnév
A szó gyakorisága:A half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentése
Többes száma: halves
Határozószó
A szó gyakorisága:A half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentéseA half gyakorisága, jelentése

half jelentése kifejezésekben

half moon

félhold

half backs

fedezetek

half relief

féldombormű

half a score

vagy tíz

half a tick!

egy pillanatra!

half lidded eyes

félig behunyt szem
félig behunyt szemek

half as much again

másfélszer annyi

in half

ketté
két részre

five and half

hatodfél
öt és fél

left half back

balfedezet

to cut in half

kettéoszt
kettévág
megfelez

right half back

jobbfedezet

center half back

középfedezet

centre half back

középfedezet

too many by half

jóval több a kelleténél
jóval több a szükségesnél

too much by half

túl sok
túl sok a jóból

an hour and a half

másfél óra

too clever by half

nagyon is ravasz

have half a mind to

hajlandó volna vmire

rise of half a tone

fél hanggal magasabbra emelés

it isn't half so bad

meglehetős
nem is olyan rossz

he wasn't half ratty!

szörnyen dühös volt!

it is too much by half

a felével több a kelleténél
sok is a jóból
több a soknál
túl sok a jóból

that's half the battle

ez már fél győzelem
ez már fél siker

if you had half an eye!

csak ne volnál olyan vaksi!

I'm half through this book

félig elolvastam ezt a könyvet
félig elolvastam már a könyvet

to knock about for half an hour

fél óra hosszat csatangol
fél óra hosszat csavarog
fél óra hosszat kószál

at half past two in the afternoon

délután fél háromkor

to knock off an article in half an hour

félóra alatt leken egy cikket
félóra alatt összeüt egy cikket

halfa

Stipa tenacissima
eszpartófű

halfway

félúton
félúton levő
középen

half-life

felezési idő

half-baked

nem kiforrott
nem átgondolt
sületlen

half-breed

félvér
keresztezett fajta

half-caste

félvér

half-truth

féligazság

halfsister

féltestvér
mostohatestvér

half-crazed

félőrült

halfbrother

féltestvér
mostohatestvér

half-hearted

bátortalan
kishitű
lagymatag