from jelentése magyarul a szótárban

Összesen 93 jelentés felelt meg a keresésnek. from magyarulfrom meaning in english
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A from gyakorisága, jelentéseA from gyakorisága, jelentéseA from gyakorisága, jelentéseA from gyakorisága, jelentéseA from gyakorisága, jelentése

from képe

from jelentese magyarul
elől
ellen
Példamondatok
I am from Millenium Records. = A Millenium Records-tól vagyok.
We have not heard from Peter. = Nem hallottunk Peterről.
I thought you were from Pakistan. = Azt hisszem, hogy Pakisztánból jöttél.
It is an old nervous tic from childhood. = Gyerekkora óta van neki ez az idegrángás.
Who are you hiding from? = Te ki elől bújkálsz?
To find the direction, she had to go farther away from the wind. = Hogy az irányt megtalálja, messzebb kellett mennie, szél ellen.

from jelentése kifejezésekben

from abroad

külföldről

from now on

buktató
mostantól kezdve
mától fogva

from whence

ahonnan

from curiosity

kíváncsiságból

from top to toe

tetőtől talpig

from door to door

ajtóról ajtóra
házról házra
háztól házig

from a trustworthy source

hiteles forrásból
megbízható forrásból

from one extreme to the other

egyik szélsőségből a másikba
egyik végletből a másikba

to stem from

ered vhonnan
származik vhonnan

alien from sg

távol áll vmitől

apart from sg

eltekintve vmitől

to arise from

adódik vmiből

to mark out from

kitűnik vhonnan
kiválik vhonnan

a far cry from sg

jó messze vmitől
össze sem hasonlítható vmivel

to resign from sg

kilép vhonnan

to diverge from sg

eltér vmitől
különbözik vmitől

to fall from grace

elveszti a kegyelem állapotát
elveszti a megszentelő kegyelem állapotát
súlyos bűnbe esik

to draw profit from

kihasznál

to force sg from sy

kicsikar vmit vkitől

have sg from hearsay

hallomásból tud vmit

relief from taxation

adócsökkentés
adóleszállítás
adómérséklés

to expect sg from sy

elvár vmit vkitől

do you come from far?

messziről jön?

suffering from hernia

sérvben szenvedő
sérves

to start from scratch

semmiből kezdi

speech from the throne

trónbeszéd

to raise from the dead

halottaiból feltámaszt

to know sg from hearsay

hallomásból tud vmit

to come in from the cold

kellemetlen helyzete véget ér
veszélyes helyzete véget ér

to debar from inheriting

örökségből kizár

to laugh from ear to ear

fülig szalad a szája nevettében
szélesen vigyorog

to absent oneself from sg

távol marad vmitől

to debar sy from doing sg

eltilt vkit vmi megtételétől
megtiltja vkinek, hogy

to get a hamper from home

hazait kap

to snatch sg away from sy

elhalász vki elől vmit
elkap vkitől vmit
elragad vkitől vmit
kikap vki kezéből vmit

to take one's cue from sy

igazodik vkihez
követ vkit

far from the madding crowd

távol a tömegek zajától
távol a város zajától

free from all encumbrances

megkötöttségek nélküli
teher nélküli
tehermentes

to prohibit sy from doing sg

eltilt vkit vmitől

to pull the rug from under sy

kihúzza a szőnyeget alóla
kihúzza a talajt alóla