forward jelentése magyarul a szótárban

Összesen 110 jelentés felelt meg a keresésnek. forward magyarulforward meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentése

forward képe

forward jelentese magyarul
elöl, előre
tovább
Példamondatok
Forward in the name of the Rebellion. = Előre a forradalom nevében!
We want to push him forward, and he will not go. = Biztatnánk, hogy menjen tovább, de nem megy.
Melléknév
A szó gyakorisága:A forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentése
Középfoka: more forward
Felsőfoka: the most forward
Példamondatok
Forward shields down to 10 percent. = Elülső pajzsok 10 százalékon.
Főnév
A szó gyakorisága:A forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentése
Többes száma: forwards
Ige
A szó gyakorisága:A forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentéseA forward gyakorisága, jelentése
Ragozás: to forward, forwarded, forwarded
Inges alak: forwarding
E/3: forwards
Példamondatok
Forward calls to host... = Továbbítsa a hívásokat ide...

forward jelentése kifejezésekben

forward split

spárga

forward splits

spárga

center forward

középcsatár

centre forward

középcsatár

to put forward

előretol
előterjeszt
javasol

carried forward

átvitel

pushing forward

előretörés

to bend forward

előrehajol

to come forward

előjön
jelentkezik

to lean forward

előredől
előrehajol

to step forward

előlép
előáll

carriage forward

fuvardíj utánvételezve

to berth forward

elöl van a hálóhelye
elöl van a kabinja

to bring forward

bemutat
előbbre hoz
előhoz
előrehoz
felhoz
áthoz (összeget)
átvisz (összeget)
átvitelez

to carry forward

áthoz
átvisz

to press forward

előreözönlik
siettet
sürget
unszol

to start forward

előreugrik

to look forward to

alig vár vmit
előre örül vminek

trunk-bending forward

törzsdöntés előre

to make a dash forward

előrenyomul
előront

balance carried forward

egyenlegátvitel
szaldóátvitel

to push oneself forward

törtet

to bring forward a motion

javaslatot tesz

pushing of oneself forward

tapintatlanság

forwards

csatárok
csatársor

forwarder

előmozdító
feladó
küldő
speditőr
szállítmányozó

forwardly

arcátlanul
szemtelenül
vakmerően

forwarding

elküldés
előmozdítás
enyvezés és gömbölyítés
hajtatás
küldés
szállítmányozás
szállítás

forwardness

arcátlanság
haladás
koraérettség
serénység

forwarding agency

szállítmányozási vállalat

forwarding instructions

szállítási utasítás

henceforward

ezentúl
mától fogva
továbbiakban

sweepforward

előrenyilazás (szárnyé)

thenceforward

attól az időtől kezdve
attól fogva

centre-forward

középcsatár

straightforward

becsületes
egyenes
egyenes irányú
egyenesen
lényeggel törődő
nyílt
szókimondó
őszinte

straighforwardness

becsületesség
egyenes irány
egyenesség
nyíltság

straightforwardness

becsületesség
egyenes irány
egyenesség
nyíltság
őszinteség

dash by the forwards

szélsők lefutása

backwards and forwards

előre-hátra
ide-oda