forth jelentése magyarul a szótárban

Összesen 114 jelentés felelt meg a keresésnek. forth magyarulforth meaning in english
Határozószó
A szó gyakorisága:A forth gyakorisága, jelentéseA forth gyakorisága, jelentéseA forth gyakorisága, jelentéseA forth gyakorisága, jelentéseA forth gyakorisága, jelentése

forth képe

forth jelentese magyarul
előre, ki, elő-
tovább
Példamondatok
Come forth! = Jöjj előre!

forth jelentése kifejezésekben

and so forth

és így tovább

to set forth

elhatároz
elhatározza magát vmire
elindul
előad
felmutat
kifejt
kimutat
közzétesz
nekifog
útnak indul

to call forth

előcsal
előhív
előidéz
eredményez
kelt
kicsal

to fare forth

elutazik

to give forth

ad (hangot)
fejleszt
hallat
kibocsát
közzétesz
közöl
nyilvánít
árast

to gush forth

feltör
kibuggyan

to hold forth

előad
kecsegtet vmivel
szónokol

to pant forth

elfúló lélegzettel mond
lihegve mond
pihegve mond
szaggatottan mond
zihálva mond

to pour forth

kiárad
kiönt
kiözönlik

to send forth

hajt (levelet)
kiad
kibocsát
szór

to well forth

dől
kibuggyan
kiárad
kiömlik

back and forth

előre-hátra
ide-oda
oda-vissza

to break forth

kiszökell
kitör

to bring forth

előidéz
okoz
szül
terem
világra hoz

to carol forth

dicsőítő énekbe kezd
örömujjongásba kezd

to sally forth

kimegy
kirándul

to spring forth

előugrik
kibújik

to stream forth

kibuggyan
kiömlik

to body sg forth

kialakít vmit
megformál vmit

to shadow sg forth

jelez vmit
éreztet vmit

to belch forth smoke

füstöt okád

to belch forth blasphemies

szitkokat szór
szitkozódik
átkokat szór
átkozódik

forthwith

azonnal
haladéktalanul

forthright

azonnal
egyenes
kereken
nyomban
nyílt
nyíltan
tüstént
őszinte
őszintén

forthcoming

bekövetkező
készséges
következő
közeledő
közelgő
rendelkezésre álló

forthputting

tolakodó

forthrightly

egyenesen
nyíltan
őszintén

forthrightness

egyenesség
nyíltság
őszinteség

henceforth

ezentúl
mától fogva
továbbiakban

thenceforth

attól az időtől kezdve
attól fogva

whenceforth

amikortól kezdve
attól az időtől kezdve

withinforth

belsőleg
belül
benn

withoutforth

külsőleg
künn