form jelentése magyarul a szótárban

A formed a form ige múltidejű alakja.
Összesen 64 jelentés felelt meg a keresésnek. form magyarulform meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentése
Többes száma: forms

formed képe

formed jelentese magyarul
alak, forma
mód
Példamondatok
Specifically, the pleasure to be derived from admiring the female form. = Különösen, az örömről, amit a női forma dícsőítéséből kaphatunk.
Ige
A szó gyakorisága:A form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentéseA form gyakorisága, jelentése
Ragozás: to form, formed, formed
Inges alak: forming
E/3: forms

formed jelentése kifejezésekben

to be formed

megalakul

deformed

torzult

informed

bizalomgerjesztő módon
hitelt érdemlően
értesült, tud vmrő

reformed

jó útra tért
megújhodott
protestáns
református

unformed

alaktalan
ki nem alakult, fejlődött
massza
még meg nem formált
műveletlen
nem kialakult
tanulatlan

difformed

deformálódott
rendellenes, szabálytalan alakú

malformed

deformált
idomtalan

performed

végrehajtott

uniformed

egyenruhás

undeformed

nem eltorzult, elcsúfított, elcsúfult, deformált

uninformed

tudatlan
tájékozatlan

unreformed

meg nem javított, reformált
megjavítatlan
megreformálatlan

unperformed

elő nem adott (színdarab, zenemű stb. )
előadatlan
meg nem tartott
teljesítetlen
végre nem hajtott
ígéret stb. (terv stb. )

work performed

elvégzett munka

reformed character

jó útra tért ember
megújhodott jellem

to keep sy informed

folyamatosan tájékoztat vkit

in well-informed circles

jól informált helyen

well-informed sources said

jól értesült körök szerint

to be informed of sy's doings

tájékoztatva van vkinek a csínytevéseiről
tájékoztatva van vkinek a dolgairól
tájékoztatva van vkinek a viselt dolgairól
tájékoztatva van vkinek az üzelmeiről