modor angolul a szótárban

Összesen 72 jelentés felelt meg a keresésnek. modor angolul
Főnév
Példamondatok
The man responded in a rough style. = A férfi durva modorban válaszolt.

modor jelentése kifejezésekben

modor

good breeding
polish

sima modor

urbanity

finom modor

refinement
urbanity

merev modor

buckram

nyers modor

gruffness

rossz modor

ill breeding

oktató modor

didacticism

tanító modor

didacticism

darabos modor

common manners

katonás modor

soldierly bearing

sajátos modor

mannerism

édeskés modor

suave manners

megnyerő modor

ingratiating manner

behízelgő modor

suavity

határozott modor

decided manner

mézesmázos modor

suave manners

leereszkedő modor

air of patronage
patronizing tone

fölényeskedő modor

air of patronage

betegre előnyös hatású modor

good bedside manner

modoros

dandified
mannered
namby-pamby
stilted

modorosan

frilly
stiltedly

modorában

after

modorosság

frills
mannerism

modortalan

bounder
unmannerly

modortalanul

discourteously
uncivilly

modoros ember

namby-pamby

modortalanság

bad grace
boorishness
ill breeding

modora hűvösebb lesz

to stiffen

modorú

well-mannered

modorú

mannerly
well-behaved
well-mannered

beszédmodor

manner of speech
speech

rosszmodorú

boorish

finom modorú

urbane

nyers modorú

bluff

rossz modorú

he's a bit hairy about the fetlocks
he's a bit hairy about the heels
ill-mannered
unmannerly

vmilyen modorú

mannered

csiszolt modorú

courtly

kellemes modorú

clubbable
clubby

könnyed modorban

with great ease of manners

közvetlen modorú

folksy