forme jelentése magyarul a szótárban

Összesen 75 jelentés felelt meg a keresésnek. forme magyarulforme meaning in english

forme jelentése kifejezésekben

formed

formázott

former

korábbi

formerly

korábban
régebben

deformed

torzult

informed

bizalomgerjesztő módon
hitelt érdemlően
értesült, tud vmrő

informer

besúgó
feljelentő
spicli

reformed

jó útra tért
megújhodott
protestáns
református

reformer

reformáló oszlop
reformátor
újító személy

unformed

alaktalan
ki nem alakult, fejlődött
massza
még meg nem formált
műveletlen
nem kialakult
tanulatlan

difformed

deformálódott
rendellenes, szabálytalan alakú

malformed

deformált
idomtalan

performed

végrehajtott

performer

előadó
előadóművész
színművész
színész

uniformed

egyenruhás

platformer

előadó
szónok

undeformed

nem eltorzult, elcsúfított, elcsúfult, deformált

uninformed

tudatlan
tájékozatlan

unreformed

meg nem javított, reformált
megjavítatlan
megreformálatlan

transformer

trafó
transzformátor
áramátalakító

unperformed

elő nem adott (színdarab, zenemű stb. )
előadatlan
meg nem tartott
teljesítetlen
végre nem hajtott
ígéret stb. (terv stb. )

first former

első osztályos

to be formed

megalakul

work performed

elvégzett munka

autotransformer

autotranszformátor
takarékkapcsolású transzformátor

in former times

hajdan
hajdanában
régen
régente

transformer oil

transzformátorolaj

reformed character

jó útra tért ember
megújhodott jellem

to keep sy informed

folyamatosan tájékoztat vkit

in well-informed circles

jól informált helyen

well-informed sources said

jól értesült körök szerint

to be informed of sy's doings

tájékoztatva van vkinek a csínytevéseiről
tájékoztatva van vkinek a dolgairól
tájékoztatva van vkinek a viselt dolgairól
tájékoztatva van vkinek az üzelmeiről

to be a mere shadow of one's former self

csak árnyéka önmagának

to be the mere ghost of one's former self

árnyéka önmagának