fling jelentése magyarul a szótárban

Összesen 215 jelentés felelt meg a keresésnek. fling magyarulfling meaning in english24h szótárgarancia - topszótár.hu
Ige
A szó gyakorisága:A fling gyakorisága, jelentéseA fling gyakorisága, jelentéseA fling gyakorisága, jelentéseA fling gyakorisága, jelentéseA fling gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to fling, flung, flung
Inges alak: flinging
E/3: flings

fling across

áthajít, átdob

fling around

szétszór
csillag

fling jelentése kifejezésekben

to fling at

hozzávág

to fling up

feldob
felhajít
levegőbe dob
levegőbe hajít

to fling out

elszáguld
kidob
kihajít
kirohan
kirúg

in full fling

teljes lendületben
teljes menetben
teljes üzemben

to fling into

beledob

to fling open

felránt
feltép
hirtelen kitár
kitár
kivág (ablakot)
szélesre tár

to fling about

dobálja magát
rugdalódzik
szétdobál
széthajigál

have one's fling

kimulatja magát
kitombolja magát

have a fling at sg

kísérletet tesz vmire
megkísérel vmit
megpróbál vmit
megpróbálkozik vmivel

have a fling at sy

gúnyos megjegyzésekkel csipdes vkit
gúnyos megjegyzésekkel szurkál vkit
odamondogat vkinek
odavág vkinek

a fling of the dice

egy kockavetés

to fling down to sg

ledobja magát vmire
leheveredik

that's a fling at you

ez neked szól
ez neked van címezve

to fling up one's job

otthagyja az állását

to fling up the heels

kirúg (ló)

to take a fling at sg

kísérletet tesz vmire
megkísérel vmit
megpróbál vmit
megpróbálkozik vmivel

to fling out its heels

hátrafelé kirúg

to fling the door open

kitárja az ajtót

to fling a coil of rope

kidobja a kötélcsomót

to fling oneself into sg

beleveti magát vmibe

to fling on one's clothes

magára kapkodja ruháit

to fling one's arms about

hevesen gesztikulál

to fling down the gauntlet

kesztyűt dob vkinek

to fling her cap over the windmills

fittyet hány az illendőségnek
túlteszi magát az illemen

I have had my fling in my salad days

én is sok bolondságot csináltam szilvafa koromban

rifling

huzagolás

baffling

elképesztő
zavarba ejtő
zavarbaejtő
érthetetlen

outfling

gúnyos megjegyzés
kirohanás vk ellen

piffling

kutyát érő
mihaszna

purfling

szegélydísz

stifling

fojtogató
fullasztó

trifling

csekély
felületesség
jelentéktelen
komolytalanság
könnyelműség

wolfling

farkaskölyök
fiatal farkas

shuffling

csoszogás
csoszogó
csoszogó járás
csoszogó menés
kertelő
kibúvót kereső
kitérő
kitérő választ adó
köntörfalazó
zavar
összekeverés
összekuszálás
összezavarás
ürügyet kereső

whiffling

kutyát érő
mihaszna

reshuffling

reshuffle of the Cabinet: kormányátalakítás
személyi változások
átszervezés
újra megkeverés

trifling jest

kis tréfa

baffling winds

forgolódó szelek
változékony szelek

shuffling along

csoszogó járás
csoszogó menés

to fling, flung

bevet (alakulatot)
csapkod
dob
földhöz vág
hadonászik
hajít
lendít
leterít
levet
rúgkapál
szór
vet

fling jelentése képpel

fling jelentese magyarul