fit jelentése magyarul a szótárban

Összesen 146 jelentés felelt meg a keresésnek. fit magyarulfit meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentése
Ragozás: to fit, fitted, fitted
Inges alak: fitting
E/3: fits

fit képe

fit jelentese magyarul
Példamondatok
It does not fit the answer. = Nem illik bele a válaszba.
Melléknév
A szó gyakorisága:A fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentése
Középfoka: fitter
Felsőfoka: the fittest
Példamondatok
He is fit. = Ő egészséges.
Főnév
A szó gyakorisága:A fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentéseA fit gyakorisága, jelentése
Többes száma: fits
ének
Példamondatok
My mum had a fit. = Anyámnak rohama volt.

fit jelentése kifejezésekben

fit of blues

lehangoltság
rossz hangulat
rosszkedv

fit of pique

ingerült hangulat
ingerültség

fit as a fiddle

makkegészséges

fit of generosity

nagylelkűségi roham

to fit in

beilleszkedik
beilleszt
egymásba illeszt
összeegyeztet
összeilleszt

to fit on

befog
felpróbál
próbál
rászerel

to fit sy

jó vkinek
megfelel vkinek

to fit out

ellát
felszerel

to fit into

beleilleszt

to fit well

jól áll

to fit with

ellát vmivel
felszerel vmivel

to fit parts

összeilleszti a részeket
összeszereli a részeket

to fit tight

szűk
testhez simul

apoplectic fit

gutaütés

conniption fit

dühroham
hisztérikus roham

to throw a fit

idegrohamot kap
rohamot kap

to fit together

beleillik
hozzáillik
illeszkedik
odaillik
összeillik

interference fit

sajtoló illesztés
ékelődő illesztés

to fit in with sg

összhangban van vmivel

as fit as a fiddle

makkegészséges

to fit sy to do sg

előkészít vkit vmire
kiképez vkit vmire

to fit to a nicety

mintha rá szabták volna
mintha rá öntötték volna

to tumble in a fit

ájulási rohamot kap

coat of an easy fit

kényelmes szabású kabát

have a fit of blues

mísze van
nyomott hangulatban van
rosszkedvű

to fit for habitation

lakható
lakásra alkalmas

to fit parts together

összeilleszti a részeket
összeszereli a részeket

to fit sy like a glove

mintha rá szabták volna
mintha rá öntötték volna

can you fit the lid on?

rá tudod erősíteni a tetejét?
rá tudod szerelni a tetejét?

I can't fit this part in

ezt a darabot nem tudom a helyére illeszteni

to be as fit as a fiddle

makkegészséges

to fit out sy for school

beszerzi az iskolaszereket vki részére

materials fit for the job

jól felhasználható anyagok
munkához alkalmas anyagok

to fit oneself for college

egyetemi felvételi vizsgára készül

I'll fit in an hour for you

szakítok majd egy órát a számodra
találok majd egy órát a számodra

to fit a library with shelves

polcokat szerel fel a könyvtárba

to make a punishment fit the crime

bűnhöz mérten szabja ki a büntetést

you are not fit to black his boots

arra sem vagy méltó, hogy a cipőjét tisztítsad

to be seized with a fit of coughing

köhögési roham fogja el

to fit oneself to one's surroundings

beleilleszkedik környezetébe