favour jelentése magyarul a szótárban

A favour a favor alternatív alakja is.
Összesen 140 jelentés felelt meg a keresésnek. favour magyarulfavour meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentéseA favour gyakorisága, jelentése
Ragozás: to favour, favoured, favoured
Inges alak: favouring
E/3: favours

favour képe

favour jelentese magyarul
hasonlít
Példamondatok
Conditions favoured the undertaking. = A körülmények kedveztek a vállalkozásnak.

favor jelentése magyarul a szótárban

A favour a favor alternatív alakja is.
Összesen 140 jelentés felelt meg a keresésnek. favor magyarulfavor meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentése
Többes száma: favors vagy favours

lásd: favour

favour képe

favour jelentese magyarul

in favor of

érdekében, javára, előnyére
Példamondatok
Will you do me that favor? = Megteszed nekem ezt a szívességet?
Ige
A szó gyakorisága:A favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentéseA favor gyakorisága, jelentése
Ragozás: to favor, favored, favored
Inges alak: favoring
E/3: favors
Példamondatok
I confess, I favored her. = Bevallom, pártfogoltam őt.

favour jelentése kifejezésekben

by your favour

szíves engedelmével

by favour of sy

vki jóvoltából

in favour of sy

vki javára
vki érdekében

to do sy a favour

szívességet tesz vkinek

to favour attention

figyelmet szentel

to ask a favour of sy

szívességet kér vkitől

to find favour with sy

vki kegyeit élvezi
élvezi vki kegyeit

without fear or favour

pártatlanul
részrehajlás nélkül

to be in favour with sy

vki jóindulatát élvezi
vki pártfogását élvezi
élvezi vki jóindulatát
élvezi vki pártfogását

to curry favour with sy

igyekszik magát behízelegni vki kegyeibe
nagyon jár vki körül
nyüzsög vki körül
udvarol vkinek

to crawl into sy's favour

befurakodik vki kegyeibe
behízelgi magát vkinél

under favour of the night

éj leple alatt

has everything in his favour

minden mellette szól

have everything in his favour

minden mellette szól

to restore sy to one's favour

visszafogad vkit kegyeibe

insurance in favour of a third party

biztosítás harmadik javára

favoured

kiváltságos

favourer

adományozó
támogató

favouring

előnyös
hasonló kinézésű
kedvező

favourite

kedvenc

favourable

előnyös
kedvező

favourably

kedvezően
szerencsésen

favouritism

kivételezés
protekcionizmus
részrehajlás

favourable to sy

kedvező vki szempontjából
kedvező vki számára
kedvező vkire nézve

favoured by fortune

sors jóvoltából
szerencse jóvoltából

disfavour

helytelenítés
kegyvesztettség
rosszallás

unfavoured

előnyben nem részesülő, részesült
nem kedvezett

unfavourable

kedvezőtlen

unfavourably

kedvezőtlenül

fortune favours fools

hülyének áll a szerencse

to give a favourable account of sg

előnyös képet fest vmiről

to be favourably inclined towards sg

jóindulattal tekint vmire
szívesen fogad vmit
tetszéssel fogad vmit