fashion jelentése magyarul a szótárban

Összesen 74 jelentés felelt meg a keresésnek. fashion magyarulfashion meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentése
Többes száma: fashions
mód, módszer
szokás
Példamondatok
Everybody wanted to be a member of the fashion. = Mindenki az elit társaság tagja akart lenni.
Ige
A szó gyakorisága:A fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentéseA fashion gyakorisága, jelentése
Ragozás: to fashion, fashioned, fashioned
Inges alak: fashioning
E/3: fashions

fashion jelentése kifejezésekben

rank and fashion

előkelő társaság
előkelő világ

to be in fashion

divatban van

to come in fashion

divatba jön

dictator of fashion

divatdiktátor

to be out of fashion

divatjamúlt
ódivatú

to go out of fashion

kimegy a divatból

to follow the fashion

hódol a divatnak

to bring sg into fashion

divatba hoz vmit

fashioned

kiképzett (vmvé)
megmintázott (fa, márvány stb. )

fashioner

alakító
divatárusnő
formáló

fashioning

megmunkálás

fashionable

divatos
elegáns

fashionwear

divatcikk

fashionability

divatosság

fashionableness

divatosság

fashion-conscious

divatrajongó

refashion

átalakít
átformál

disfashion

csúfot tesz vkvel
elcsúfít
eltorzít
kitöröl
megsemmisít
megszégyenít vkt

unfashioned

faragatlan
márvány
nyers

misfashioned

alaktalan

old-fashioned

régimódi
ódivatú

unfashionable

divatjamúlt

unfashionably

divatjamúltan
nem divatosan
ódivatúan

so evanescent are the fashions of the world

ilyen mulandóak a világi hívságok