end jelentése magyarul a szótárban

Összesen 118 jelentés felelt meg a keresésnek. end magyarulend meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentése
Többes száma: ends

end képe

end jelentese magyarul
vége, vég
halál, a vég
Példamondatok
This arrest was not a beginning, but an end. = Ez a letartóztatás nem a kezdet volt, hanem vég.
To what end? = Mi célból?
Ige
A szó gyakorisága:A end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentéseA end gyakorisága, jelentése
Ragozás: to end, ended, ended
Inges alak: ending
E/3: ends

end in something

végződik valahogyan

end up

véget ér, befejeződik
Példamondatok
At the end of several days his leaving home was accomplished. = Néhány nap múlva befejeződött kilakoltatása.

end jelentése kifejezésekben

end on

hátuljával vmi felé
végével vmi felé

end gauge

határmérték-idomszer

end stone

fedőkő

end values

határértékek
szélső értékek

end of the world

világ vége

end house of the street

utca utolsó háza
utca végén levő ház

aft end

hátsó rész
tat

left end

balszélső

joint end

csuklós vég

to no end

feleslegesen
hiába

to rear end

belemegy a fenekébe
karambolozik
megnyomja a fenekét

to this end

e célból
ebből a célból
evégből
ezért

hours on end

órák hosszat

to end in sg

vezet vmire
végződik vmiben

at a loose end

állandó foglalkozás nélkül
állandó kapcsolatok nélkül

to end up with

bevégez
végez

to serve an end

vmilyen célt szolgál

to turn for end

egészen megfordul
egészen megfordít
megfordul
megfordít

to meet one's end

eléri a végzet
utoléri a halál

to be near the end

közel van a célhoz
már-már a célhoz ér
már-már a célnál van

to end up in smoke

füstbe megy

to come to a bad end

csúnyán végzi
gyászos vége lesz
gyászos véget ér
rossz vége lesz
rossz véget ér

to make an end of sg

befejez vmit
megszüntet vmit
véget vet vminek
végez vmivel

there is no end to it

se vége se hossza

to bring sg to an end

befejez vmit
bevégez vmit
véget vet vminek

with this end in view

e célból
evégből
ezeket szem előtt tartva
ezen célból
ezért
különös tekintettel erre
mindezt szem előtt tartva

to be at the loose end

bizonytalan helyzetben van
elfoglaltság nélkül van

to be coming to an end

fogytán van

at the end of one's rope

anyagi ereje fogytán
ereje fogytán

to steer end on the wind

szél ellen halad
szél ellen kormányozza a hajót

you are no end of a hero

nincs még egy ilyen hős, mint te

to the end of the chapter

legvégéig
utolsó pillanatig

he was given the short end

a rövidebbet húzta

her hair was at a loose end

haja ziláltan lógott

to put an end to sy's fears

eloszlatja vki aggodalmait
eloszlatja vki aggályait
eloszlatja vki félelmét

the end sanctifies the means

a cél szentesíti az eszközt

they fought to the bitter end

a végsőkig harcoltak
az utolsó csepp vérükig harcoltak

to come to the end of one's rope

anyagi ereje fogytán van
ereje fogytán van

I know my Homer from beginning to the end

ismerem én Homéroszt elejétől végéig

ender

befejező
bevégző