deliver jelentése magyarul a szótárban

Összesen 91 jelentés felelt meg a keresésnek. deliver magyaruldeliver meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A deliver gyakorisága, jelentéseA deliver gyakorisága, jelentéseA deliver gyakorisága, jelentéseA deliver gyakorisága, jelentéseA deliver gyakorisága, jelentése
Ragozás: to deliver, delivered, delivered
Inges alak: delivering
E/3: delivers

deliver képe

deliver jelentese magyarul
tart, hoz, mond, kimond
Példamondatok
You will deliver this letter to Milady. = Kézbesíteni fogja ezt a levelet a miladynek.

deliver jelentése kifejezésekben

to deliver up

kiad (tettest)

to deliver a speech

beszédet mond
beszédet tart
beszél
dikciózik
szónokol

to deliver a lecture

előadást tart

to deliver a message

üzenetet ad át

to deliver the goods

teljesíti kötelességét
árut leszállít

delivery

előadásmód
felszabadítás
kézbesítés
szülés
átadás

deliverer

kézbesítő
közlő
megmentő
megszabadító
szabadító
szállító
szétosztó
átadó

deliverable

átadható

deliverance

felmentés
határozat
leszállítás
megszabadítás
szülés
véleménynyilvánítás
átadás
ítélet
ítélet kihirdetés

delivery boy

kifutófiú

delivery van

árukihordó autó
árukihordó kocsi

delivery free

ingyenes házhoz szállítás

delivery slip

árujegy

deliverance of a speech

beszéd mondása
szónoklat tartása

redeliver

beszédet
ismét, újra, újból elmond, megtart
megismétel (közlést stb. )
újra, újból átad, kézbesít

misdelivery

téves kézbesítés

undelivered

el nem mondott
ki nem szabadult
kézbesítetlen
meg nem hozott (ítélet)
meg nem szabadult
még szülés előtt álló (asszony)
szabadlábra nem helyezett
vkire nem mért (ütés)

undeliverable

kézbesíthetetlen
nem szállítható
szállíthatatlan

short delivery

hiányos szállítás
részszállítás

express delivery

expressz kézbesítés
expressz küldemény
sürgős kézbesítés
sürgős küldemény

port of delivery

kirakodó kikötő

special delivery

expressz kézbesítés
expressz küldemény
expressz levél

overside delivery

hajóból hajóba átrakás

undelivered goods

le nem szállított áru
nem szállított áru

stand and deliver!

pénzt vagy életet!

undelivered letter

kézbesítetlen levél
nem kézbesített levél

charge for delivery

kézbesítési díj