company jelentése magyarul a szótárban

Összesen 78 jelentés felelt meg a keresésnek. company magyarulcompany meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A company gyakorisága, jelentéseA company gyakorisága, jelentéseA company gyakorisága, jelentéseA company gyakorisága, jelentéseA company gyakorisága, jelentése
Többes száma: companies

company képe

company jelentese magyarul
Példamondatok
But if I lose control of this company, it will be catastrophic. = De ha elvesztem a vállalat irányítását, az katasztrófához vezet.

company jelentése kifejezésekben

company officer

beosztott tiszt
csapattiszt

company at drill

gyakorlatozó század

company commander

századparancsnok

low company

rossz társaság

have company

vendégei vannak

john company

angol-indiai társaság

water company

vízellátó vállalat
vízművek

acting company

színjátszó társulat
színtársulat

bearer company

egészségügyi század
sebesültszállító század

livery company

londoni céh

parent company

anyaintézet
anyavállalat
központi üzlet

public company

részvénytársaság

express company

csomagszállító vállalat

holding company

csúcsvállalat
holding-társaság
konszern

utility company

közmű
közszolgáltatási vállalat

subsidiary company

leányvállalat

theatrical company

színtársulat

to be good company

jó társalgó

to bear sy company

kísér vkit
szórakoztat

to keep sy company

együtt van vkivel
elkísér vkit
szórakoztat vkit
vele megy

joint-stock company

részvénytársaság

maintenance company

karbantartó század

incorporated company

bejegyzett cég
részvénytársaság

to get one's company

századossá lép elő

to keep good company

jó társaságba jár

to shun evil company

kerüli a rossz társaságot

to get into bad company

rossz társaságba keveredik

to keep company with sy

együtt jár vkivel

to part company with sy

elbúcsúzik vkitől
elválik vkitől

present company excepted

jelenlevők kivételek
jelenlevők kivételével

limited liability company

korlátolt felelősségű társaság

to see very little company

keveset jár társaságba

our company numbered twenty

húszan voltunk

to hold shares in a company

részvényese egy vállalatnak

to cast a chill over a company

lehűti a hangulatot
lehűti a kedélyeket

to inflict one's company on sy

nyakára ül vkinek
ráerőlteti magát vkire
ráerőszakolja magát vkire
rátukmálja magát vkire

to put a damper on the company

lehangolja a társaságot
lelohasztja a társaság hangulatát

to make one's bow to the company

elköszön a társaságtól
köszönti a társaságot

preliminary expenses of a company

társaság alapítási költségei

company's assets

társasági tőke
társasági vagyon
vállalati tőke
vállalati vagyon