clear jelentése magyarul a szótárban

Összesen 101 jelentés felelt meg a keresésnek. clear magyarulclear meaning in english
Melléknév
A szó gyakorisága:A clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentése
Középfoka: clearer
Felsőfoka: the clearest

clear képe

clear jelentese magyarul
Példamondatok
The river water was clear. = A folyó vize tiszta volt.
It was very clear, very rational. = Nagyon érthető volt, nagyon ésszerű.
Ige
A szó gyakorisága:A clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentése
Ragozás: to clear, cleared, cleared
Inges alak: clearing
E/3: clears
Határozószó
A szó gyakorisága:A clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentéseA clear gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
Példamondatok
Every detail has stuck clear in my memory. = Minden részlet világosan él az emlékeimben.

clear jelentése kifejezésekben

clear loss

tiszta veszteség

clear off!

takarodj!

clear road

szabad a pálya
zöld út

clear voice

tiszta hang

clear estate

tehermentes birtok

clear profit

tiszta haszon
tiszta nyereség

clear signal

szabad útjelzés
zöld út

clear majority

abszolút többség

clear conscience

tiszta lelkiismeret

line clear

szabad pálya
zöld út

road clear

az út járható
szabad pálya
zöld út

to clear off

befejez
eltávozik
kifizet
meglóg

to clear out

anyagilag tönkretesz
kiürít
lelép
meglép
meglóg

to get clear

kihúzza magát a bajból
kihúzza magát a csávából
tisztázza magát

crystal clear

kristálytiszta
világos mint a nap
világos, mint a nap

to jump clear

félreugrik

to make clear

tisztáz

none too clear

nem túl világos

to throw clear

elhajít

as clear as mud

világos, mint a vakablak

letter in clear

betűkkel írt levél
sifrírozatlan levél

to become clear

nyilvánvalóvá válik

it is clear that

nyilvánvaló, hogy
világos, hogy

to clear the air

tiszta helyzetet teremt

to make sg clear

megmagyaráz vmit
nyilvánvalóvá tesz vmit
érthetővé tesz vmit

line clear signal

vonal szabad jelzése

the coast is clear

nincs veszély
szabad a pálya
tiszta a levegő

to be in the clear

bír vmit
magáénak mond

to clear the board

befejezi a nyírást

as clear as crystal

világos, mint a nap

to clear a question

kérdést tisztáz

to keep clear of sg

elkerül vmit
kerül vmit
tartózkodik vmitől
távol tartja magát vmitől
óvakodik vmitől

to stay clear of sg

elkerül vmit
tartózkodik vmitől
óvakodik vmitől

that's clear enough!

ez csak eléggé világos!

to be clear about sg

bizonyos vmi felől
biztos vmiben

to clear of a charge

vád alól tisztáz

to steer clear of sg

elkerül vmit
kerül vmit
tartózkodik vmitől
távol tartja magát vmitől
óvakodik vmitől

to clear one's throat

torkát köszörüli

to clear ten per cent

tíz százalékot keres vmin

to clear the decks for sg

hajót ütközetre előkészít
nekikészül vminek