bound jelentése magyarul a szótárban

A bound a bind ige múltidejű alakja is.
Összesen 183 jelentés felelt meg a keresésnek. bound magyarulbound meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentése
Ragozás: to bound, bounded, bounded
Inges alak: bounding
E/3: bounds

bound képe

bound jelentese magyarul
korlátoz
Példamondatok
He has bounded. = Visszapattant.
Főnév
A szó gyakorisága:A bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentése
Többes száma: bounds
mesgye, határ
körlet
Példamondatok
I reached the northern bound of my property. = Elértem a földem északi határát.
Melléknév
A szó gyakorisága:A bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentéseA bound gyakorisága, jelentése
Nem fokozható.
kész

where are you bound for?

hová mész?

bound up in something

elfoglalt, érdekli valami
Példamondatok
You are not legally bound to reply. = Törvényileg te nem vagy köteles válaszolni.

bind jelentése magyarul a szótárban

A bound a bind ige múltidejű alakja is.
Összesen 183 jelentés felelt meg a keresésnek. bind magyarulbind meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentése
Rendhagyó ragozás!
Ragozás: to bind, bound, bound
Inges alak: binding
E/3: binds

bound képe

bound jelentese magyarul

bind a bargain

megköt egy üzletet
sír

bind down

leköt, odaköt, odaerősít

he binds somebody down to do something

kötelez valakit valami megtételére

bind over

kötelez

bind up

beköt, megkötöz

chemistry is bound up with physics

a kémia kapcsolatos a fizikával

bind with a wreath

megkoszorúz, koszorút helyez (valamire)
Példamondatok
Bind me, officers! = Poroszlók, kötözzetek össze!
Főnév
A szó gyakorisága:A bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentéseA bind gyakorisága, jelentése
Többes száma: binds
kötés
Példamondatok
This was a bind. = Ez egy bosszantó dolog volt.

bound jelentése kifejezésekben

bound charge

kötött töltés

bound for home

útban hazafelé

bound in cloth

vászonkötésű

at a bound

egyetlen ugrással

I'll be bound

biztos vagyok benne
fogadni mernék

in duty bound

becsületbeli kötelességként
kötelességként
kötelességszerűen

morocco bound

bőrbe kötött
szattyánbőrbe kötött

homeward bound

útban hazafelé

to bind, bound

beköt
bekötöz
köt
kötelez
kötelező ereje van
megkeményedik (vakolat)
megköt
összeköt

to bound downstairs

lerohan

it's bound to happen

elkerülhetetlen
feltétlenül be fog következni

to be bound to do sg

kötelessége megtenni vmit

to be bound up in sg

nagyon el van foglalva vmivel
nagyon el van merülve vmiben
nagyon érdekli vmi
érdekelve van vmiben

bounds

kötelékek

bounden

szent

bounder

bunkó
erőszakos
modortalan
műveletlen

boundary

határ-
határvonal

boundless

határtalan

boundary line

partvonal

boundary pole

határoszlop
mezsgyekaró

boundary furrow

osztó barázda
szétvetett barázda

bounds of wedlock

házastársi kötelékek

inbound

beérkező
kikötő felé tartó
kikötőbe befutó
part felé tartó

rebound

visszapattanás
visszaugrás

unbound

akadálytalan
eloldott
eloldozott
fűzött
helyhez nem kötött
kibomlott
kioldott
kioldozott
kötetlen
lengő
megoldott
megoldozott
nem kötött
szabad
szegőszalaggal nem befoglalt
zsinórral nem befoglalt

hidebound

konvenciókhoz ragaszkodó
maradi

ice-bound

befagyott
jégbe szorult
jéggel körülvett

unbounded

féktelen
határtalan
korlátlan
mérhetetlen
szertelen

earthbound

alantas
földhöz kötött
földhöz tapadt
lapos
lendület nélküli

hide-bound

konvenciókhoz ragaszkodó
maradi

overabound

túlságosan bőven van

spellbound

elbűvölt
lenyűgözött

to rebound

feléled
visszaháramlik
visszapattan
visszaugrik
új erőre kap

west-bound

nyugat felé induló
nyugat felé irányuló
nyugat felé irányított
nyugat felé menő
nyugati irányt követő
nyugatra tartó
nyugatra utazó

abound in sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől

out of bounds

megengedett területen kívül

wedlock-bound

házas

abound with sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől

to abound in sg

bővelkedik vmiben
hemzseg vmitől

to come unbound

kibomlik
kioldozódik