before jelentése magyarul a szótárban

Összesen 98 jelentés felelt meg a keresésnek. before magyarulbefore meaning in english
Elöljárószó
A szó gyakorisága:A before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentése

before képe

before jelentese magyarul
elé
Példamondatok
Never seen it before. = Előtte soha nem láttam.
Before the woman, he hesitated. = A nő elé érve megtorpant.
Kötőszó
A szó gyakorisága:A before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentése
mielőtt
Határozószó
A szó gyakorisága:A before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentéseA before gyakorisága, jelentése
Példamondatok
I have seen this before. = Ezt már láttam.

before jelentése kifejezésekben

before long

hamarosan
közeljövőben
nemsokára

before Christ

Krisztus előtt
Krisztus születése előtt

before I forget

mielőtt elfelejteném

before the mast

mint tengerészközlegény

before the wind

hátszéllel

before the house

a ház előtt

before god and man

isten és ember előtt

before everything else

minden egyebet megelőzve
minden mást megelőzve
mindenekelőtt

before one's very eyes

az ember szeme láttára
szeme láttára vkinek

before you know where you are

mielőtt észbekaphatnál

long before

jóval előtte
már régen

night before

előző este

to set before

előterjeszt vkinek
többre tart vminél
vki elé tesz
vkinek előterjeszt

an hour before

egy órával előbb
egy órával korábban

shortly before

röviddel vmi előtt

to come before

elé kerül
megelőz
vki elé kerül
vmi elé kerül

not long before

kevéssel azelőtt

the year before

elmúlt évben
megelőző évben
múlt évben
tavaly

to go on before

elébe kerül
előre megy
elöl megy
megelőz

two days before

két nappal korábban
két nappal megelőzően

he fled before us

menekült előlünk

to be before time

korán érkezik

to crawl before sy

csúszik-mászik vki előtt
megalázkodik vki előtt

to go on as before

úgy tesz, mint eddig

he said so before me

előttem mondta
jelenlétemben mondta

not before Christmas

karácsonyig már nem
nem karácsony előtt

proof before letters

felirat rányomása előtt készült lenyomat

I got here before you

korábban érkeztem ide, mint te
megelőztelek

he has gone on before

ő előre ment

I have seen him before

már láttam őt
már találkoztam vele

death before dishonour

inkább a halál, mint a becstelenség

to dangle sg before sy

bíztat vkit vmivel
csalogat vkit vmivel

to fall down before sy

térdre hull vki előtt

we are before our time

idő előtt jöttünk
korán jöttünk
megelőztünk a korunkat

to be before one's time

idő előtt jön
korán jön
megelőzi a korát

I have the book before me

előttem fekszik a könyv
előttem van a könyv

I will die before I yield

inkább meghalok, mintsem hogy engedjek

it was long before he came

soká váratott magára

to bring sy up before court

törvény elé idéz vkit

to put virtue before wealth

gazdagság fölé helyezi az erényt