battle jelentése magyarul a szótárban

Összesen 87 jelentés felelt meg a keresésnek. battle magyarulbattle meaning in english
Főnév
A szó gyakorisága:A battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentése
Többes száma: battles

battle képe

battle jelentese magyarul
Példamondatok
It is not my battle. = Ez nem az én csatám.
Ige
A szó gyakorisága:A battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentéseA battle gyakorisága, jelentése
Ragozás: to battle, battled, battled
Inges alak: battling
E/3: battles
Példamondatok
I was battling against gods. = Istenek ellen harcoltam.

battle jelentése kifejezésekben

battle task

harcfeladat

battle array

csatarend

battle drill

harckiképzés

battle order

csatarend

battle royal

heves harc
nagyszabású harc

battle bowler

acélsisak
rohamsisak

battle rading

harc figyelése

battle baptism

tűzkeresztség

battle of life

élet küzdelmei
élet viszontagságai

battle of wits

szellemi párbaj

battle of words

szócsata
vita

battle position

ellenállási hely
harcállás

battle formation

csatarend

battle casualties

élőerő-veszteségek

battle horn state

nevada

battle reconnaissance

harcfelderítés

red battle

vérengző csata
vérengző harc
véres csata
véres harc
öldöklő csata
öldöklő harc

grim battle

elkeseredett csata
ádáz csata

sham battle

kisebb jelentőségű ütközet
színlelt harc

chance battle

találkozóharc

line of battle

csatasor
csatavonal
harcérintkezés vonala

pitched battle

elkeseredett harc
szabályos csata
szabályos ütközet
ádáz harc

to give battle

megütközik

field of battle

csatatér

order of battle

csatarend

to offer battle

harcba hív
harcra kel
megütközik

trial by battle

istenítélet jellegű párviadal

encounter battle

találkozóharc

to refuse battle

kitér ütközet elől

to fight a battle

csatát megvív
csatát vív

to do battle for sy

hadakozik vkiért

to fight sy's battle

küzd vki érdekében
pártját fogja vkinek
síkraszáll vki érdekében

to battle the rattler

potyán utazik

that's half the battle

ez már fél győzelem
ez már fél siker

to join battle with sy

megküzd vkivel
megütközik vkivel

have the battle of wits

összeméri az eszét vki máséval

to do battle against sy

hadakozik vki ellen

to fight a losing battle

szélmalomharcot vív

to draw up in battle array

felfejlődik
harcrendet kialakít

the battle is to the strong

bátraké a győzelem