assign jelentése magyarul a szótárban

Összesen 77 jelentés felelt meg a keresésnek. assign magyarulassign meaning in english
Ige
A szó gyakorisága:A assign gyakorisága, jelentéseA assign gyakorisága, jelentéseA assign gyakorisága, jelentéseA assign gyakorisága, jelentéseA assign gyakorisága, jelentése
Ragozás: assign, assigned, assigned
Inges alak: assigning
E/3: assigns
Példamondatok
I will ask the chief to assign someone else. = Megkérem a főnököt, hogy jelöljön ki valaki mást.

assign jelentése kifejezésekben

to assign an hour

megjelöl egy időpontot

to assign a duty to sy

kijelöli a feladatát vkinek
kijelöli a kötelességét vkinek
megjelöli a feladatát vkinek

to assign a task to sy

kijelöli a feladatát vkinek
kijelöli a kötelességét vkinek
megjelöli a feladatát vkinek

to assign a right to sy

jogot átenged vkinek
jogot átruház vkire

to assign men to an arm

embereket fegyvernemhez beoszt

to assign a reason to sg

megadja az okát vminek
értelmet tulajdonít vminek

to assign to a certain grade

rangsorol

to assign sy to a certain grade

rangsorol vkit

assignat

papírpénz a francia forradalom alatt

assigned

kijelölt

assignee

engedményes
felhatalmazott
illetékes
jogutód
megbízott
zárgondnok

assigner

assignor
engedményező
kijelölő
likvidátor
pénz
szétosztó
átruházó

assignor

ker jog. engedményező
likvidátor
pénz

assignable

átruházható
tulajdonítható

assignment

beosztás
engedményezés
feladat
felsorolás
juttatás
kijelölés
kinevezés
kiutalás
megbízás
átruházás

assignation

megállapítás

reassign

más beosztásba helyez
más beosztásba vezényel
másvalakinek juttat
másvalakinek átad
áthelyez
újból feloszt
újból kioszt
újra juttat
újra kijelöl
újra átad

reassigned

újra kijelöl(t)

unassigned

szabad v. bizonyos cél számára nem lekötött, tartalékolt bevét,
jövedele
nem kitűzött
nem kiutalványozott
pénz
rendelkezési állományban levő

unassignable

elidegeníthetetlen
hely vk számára
kitűzhetetlen
kiutalványozhatatlan

misassignment

téves, helytelen beosztás vhova

heirs and assigns

örökösök és jogutódok

deed of assignment

engedélyezési okirat