Az angol névmások (Pronouns)

A névmások olyan szavak, amelyek a főnevek helyettesítésére szolgálnak. Azért használunk névmásokat, hogy elkerüljük a szóismétlést, és ezáltal természetes hatásúvá és gördülékenyebbé tegyük a szöveget. Az, hogy a névmás pontosan mire is utal vissza, a szövegkörnyezetből derül ki.

 • Jane is not here. Jane just left the house. ? Jane is not here. She just left the house. (Jane nincs itt. Épp most ment el itthonról.);
 • That is not your book, it is my book. ? That is not your book, it is mine. (Az nem a te könyved, hanem az enyém.)

A névmásoknak számos fajtáját ismerjük, ezeknek mind külön szerepük van a mondaton belül.

 • Személyes névmások (Personal pronouns):
  • alanyesetben: I (én), you (te), he/she/it (ő), we (mi), you (ti), they (ők)
  • tárgyesetben: me (engem), you (téged), him/her/it (őt), us (minket), you (titeket), them (őket)
 • Mutató névmások (Demostrative pronouns):
  • this (ez), that (az), these (ezek), those (azok)
 • Kérdő névmások (Interrogative pronouns):
  • who (ki), whom (kit/kihez/kinek/kivel), whose (kié), what (mi), which (melyik)
 • Visszaható névmások (Reflexive pronouns):
  • myself (magam), yourself (magad), himself/herself/itself (maga), ourselves (magunk), yourselves (magatok), themselves (maguk)
  • oneself (határozatlan visszaható névmás)
 • Birtokos névmások (Possessive pronouns):
  • mine (enyém), yours (tiéd), his/her/its (övé), ours (miénk), yours (tiétek), theirs (övék)
 • Vonatkozó névmások (Relative pronouns):
  • that (ami), who (aki), whom (akit/akihez/akinek/akivel), whose (akié), which (amelyik)
 • Kölcsönös névmások (Reciprocal pronouns):
  • one another/each other (egymást)
 • Határozatlan névmások (Indefinite pronouns):
  • emberek esetén: anybody/anyone (bárki), somebody/someone (valaki), nobody/no one (senki), everybody/everyone (mindenki)
  • tárgyak esetén: anything (bármi), something (valami), nothing (semmi), everything (minden)