Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Vallás / Religion" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Vallás / Religion

 • anglican anglikán
 • atheist ateista, istenben nem hívő
 • bishop püspök
 • buddhist buddhista
 • calvinist református
 • christian keresztény
 • congregation gyülekezet
 • cross kereszt
 • cult kultusz
 • denomination felekezet
 • faith hit
 • fanatic fanatikus
 • god isten
 • hindu hindu
 • jewish zsidó
 • mass mise
 • minister lelkész, lelkipásztor (protestáns)
 • monk szerzetes
 • muslim muzulmán, mohamedán
 • non-believer nem hívő
 • places of worship imahely
 • prayer ima
 • prayerbook imakönyv
 • priest pap
 • protestant protestáns
 • rabbi rabbi
 • religious vallásos
 • roman catholic római katolikus
 • sect szekta
 • service istentisztelet
 • the bible a biblia
 • the church egyház
 • the pope a pápa
 • to believe in sg hisz vmiben
 • to go to church templomba jár
 • to pray imádkozik
 • vicar lelkész (anglikán)