Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Új tanulási formák / New forms of learning" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Új tanulási formák / New forms of learning

 • acquirement elsajátítás
 • blended teaching vegyes tanulás
 • classroom tanterem
 • coaching oktatás
 • curriculum tananyag
 • didacticism oktatáselmélet
 • distance teaching távoktatás
 • educational environment oktatási környezet
 • electronic elektronikus
 • environment környezet
 • independent független
 • independent task önálló feladat
 • internet internet
 • knowledge ismeret
 • methodology módszertan
 • organization szervezés
 • software program
 • teaching management oktatásszervezés
 • to bridge a problem áthidalni egy problémát
 • virtual education virtuális oktatás