Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Tudományos tárgyak" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Tudományos tárgyak

 • accountancy könyvelés
 • archaeology régészet
 • architecture építészet
 • art művészet
 • astronomy csillagászat
 • biology biológia
 • business studies kereskedelmi szak
 • chemistry kémia
 • classics klasszikusok
 • coaching oktatás
 • computer science számítástechnika
 • dentistry fogászat
 • design and technology tervezés és technológia
 • drama dráma
 • economics közgazdaságtan
 • engineering mérnöki szak
 • fine art képzőművészet
 • geography földrajz
 • geology geológia
 • hemoglobin hemoglobin/vörös vértest
 • history történelem
 • history of art művészettörténelem
 • law jog
 • literature (french literature, english literature stb.) irodalom (francia irodalom, angol irodalom, stb.)
 • maths (a következő rövidítése: mathematics) matek (matematika)
 • media studies média
 • medicine orvostudomány
 • modern languages modern nyelvek
 • music zene
 • nature természet
 • nursing ápolás
 • pe (a következő rövidítése: physical education) testnevelés
 • philosophy filozófia
 • physics fizika
 • politics politika
 • psychology pszihológia
 • religious studies vallástudomány
 • science tudományok
 • sex education szexuális felvilágosítás
 • social studies szociológiai szak
 • sociology szociológia
 • subject tantárgy
 • taxonomy rendszertan
 • theology teológia
 • timetable órarend
 • veterinary medicine állatorvosi