Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Társadalmi mozgalmak / Social movements" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Társadalmi mozgalmak / Social movements

 • anti-racism antirasszizmus
 • checked shirt kockás ing
 • collective kollektív
 • common goal közös cél
 • community közösség
 • crisis válság
 • culture kultúra
 • definiteness meghatározottság
 • discontentment elégedetlenség
 • formation kialakulás
 • globalisation globalizáció
 • goal cél
 • group csapat
 • identity identitás
 • impact hatás
 • internalization internalizálás
 • media média
 • movement mozgalom
 • organization szervezet
 • society társadalom