Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Tanulói mobilitás / Student mobility" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Tanulói mobilitás / Student mobility

 • abroad külföld
 • camp tábor
 • class trip osztálykirándulás
 • elective course fakultáció
 • exchange student cserediák
 • excursion kirándulás
 • exhibition kiállítás
 • experience élmény
 • freshman camp gólyatábor
 • host family fogadó család
 • international nemzetközi
 • landscape táj
 • language examination nyelvvizsga
 • lifekind életforma
 • meeting találkozó
 • museum visit múzeumlátogatás
 • seminar szeminárium
 • student diák
 • student council diákönkormányzat
 • student exchange program cserediák program
 • to get acquainted with something megismerni valamit
 • tolerance tolerancia