Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Tanárok és diákok / Teachers and students" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Tanárok és diákok / Teachers and students

 • a native english teacher anyanyelvi angoltanár
 • a non-native english teacher nem anyanyelvi angoltanár
 • art teacher rajztanár
 • biology teacher biológia tanár
 • bright gyors felfogású
 • discipline problems fegyelmezési problémák
 • fair igazságos
 • form master osztályfőnök
 • form mistress osztályfőnöknő
 • form teacher osztályfőnök
 • gifted tehetséges
 • hard-working szorgalmas
 • head teacher igazgató
 • headmaster igazgató
 • headmistress igazgatónő
 • history teacher történelem tanár
 • hopeless reménytelen
 • instructor oktató
 • just igazságos
 • lazy lusta
 • lenient elnéző
 • pupil tanuló
 • quick on the uptake gyors felfogású
 • staff tanári kar
 • strict szigorú
 • student diák
 • talented tehetséges
 • teacher szaktanár
 • to coach sy (in a subject/for an exam) felkészít vkit (egy tantárgyból/egy vizsgára)
 • to fail sy megbuktat vkit
 • to give a test in a subject dolgozatot írat egy tantárgyból
 • to have a gift for … tehetsége van vmihez
 • to make sy interested in … felkelti az érdeklődését vkinek vmi iránt
 • to pass sy átenged vkit (pl. vizsgán)
 • unfair igazságtalan
 • weak gyenge