Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Szociális problémák / Social problems" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Szociális problémák / Social problems

 • a drug addict kábítószerfüggő
 • alcoholism alkoholizmus
 • an alcoholic alkoholista
 • child benefit családi pótlék
 • depression depresszió
 • discrimination diszkrimináció
 • division of labour munkamegosztás
 • drug addiction kábítószer-függőség
 • ethnic minorities etnikum, nemzeti kisebbség
 • ethnic problems kisebbségi problémák
 • family care center családsegítő szolgálat
 • feminist feminista, a női egyenjogúság híve
 • gender roles nemi szerepek
 • homelessness hajléktalanság
 • inflation áremelkedés, infláció
 • invalidity rokkantság
 • living standards életszínvonal
 • loneliness magányosság
 • male chauvinism férfiak felsőbbrendűségének az elve
 • middle class középosztály
 • poverty szegénység
 • price hikes áremelés
 • sexism szexizmus, nemi előítélet
 • shortage of goods áruhiány
 • slump gazdasági válság
 • social benefits szociális juttatások
 • social inequality társadalmi egyenlőtlenség
 • social worker családgondozó
 • subsidy segélypénz
 • tax increase/hike adóemelés
 • the economic situation gazdasági helyzet
 • the wage spectrum (munka)bérskála
 • the women's lib movement nőmozgalom
 • to be / live below the poverty line létminimum alatt él
 • to discriminate against sy diszkriminál, kirekeszt vkit
 • unemployment munkanélküliség
 • upper class felsőbb osztály, arisztokrácia
 • wealth vagyon
 • women's rights nők jogai
 • working class munkásosztály