Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a "Számok" témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

Számok

 • "o" nulla (úgy ejtik ki, mint az angol „o” betűt; beszélt nyelvben használják, különösen telefonszámoknál)
 • approximately mintegy/körülbelül
 • division osztás
 • eight nyolc
 • eighteen tizennyolc
 • eighteenth tizennyolcadik
 • eighth nyolcadik
 • eightieth nyolcvanadik
 • eighty nyolcvan
 • eleven tizenegy
 • eleventh tizenegyedik
 • fifteen tizenöt
 • fifteenth tizenötödik
 • fifth ötödik
 • fiftieth ötvenedik
 • fifty ötven
 • first első
 • five öt
 • five hundred thousand ötszázezer
 • five times ötször
 • fortieth negyvenedik
 • forty negyven
 • four négy
 • four times négyszer
 • fourteen tizennégy
 • fourteenth tizennegyedik
 • fourth negyedik
 • hundredth századik
 • lakh/one hundred thousand százezer
 • minus number mínusz szám
 • multiplication szorzás
 • nil nul (amikor sporteredményekről beszélnek)
 • nine kilenc
 • nineteen tizenkilenc
 • nineteenth tizenkilencedik
 • ninetieth kilencvenedik
 • ninety kilencven
 • ninth kilencedik
 • nought nulla (a 0 szám)
 • once egyszer
 • one egy
 • one billion, a billion egy billió, egybillió
 • one hundred and one, a hundred and one százegy
 • one hundred, a hundred száz
 • one million, a million egy millió, egymillió
 • one thousand, a thousand ezer
 • prime number prímszám
 • second második
 • seven hét
 • seventeen tizenhét
 • seventeenth tizenhetedik
 • seventh hetedik
 • seventieth hetvenedik
 • seventy hetven
 • six hat
 • sixteen tizenhat
 • sixteenth tizenhatodik
 • sixth hatodik
 • sixtieth havanadik
 • sixty hatvan
 • ten tíz
 • tenth tizedik
 • third harmadik
 • thirteen tizenhárom
 • thirteenth tizenharmadik
 • thirtieth harmincadik
 • thirty harminc
 • thousandth ezredik
 • three három
 • three hundred háromszáz
 • three thousand háromezer
 • three times háromszor
 • twelfth tizenkettedik
 • twelve tizenkettő
 • twentieth huszadik
 • twenty húsz
 • twenty-first huszonegyedik
 • twenty-one huszonegy
 • twenty-second huszonkettedik
 • twenty-third huszonharmadik
 • twenty-three huszonhárom
 • twenty-two huszonkettő
 • twice kétszer
 • two kettő
 • two hundred kettőszáz
 • two thousand kétezer
 • zero nulla (beszélt nyelvben és hőmérsékleti értékként)